Fremtiden er mer eksport av kunnskapsintensive digitale tjenester

Bilde av Tor W. Andreassen og et nærbilde av en rød Tesla.
I en digital æra vil alt som kan bli digitalisert bli digitalisert. Bøker og aviser leser vi nå på Kindel fra Amazon eller iPad fra Apple. Tesla, verdens mest verdifulle bilprodusent, er beskrevet som en iPad på hjul, skriver kronikkforfatteren. Foto: Marit Hommedal / Unsplash v. Vlad Tchompalov
Innlegg

8. desember 2021 14:38

Fremtiden er mer eksport av kunnskapsintensive digitale tjenester

Finansiering av velferdsstaten krever at virksomhetene øker verdiskapingen. Da må de bevege seg oppover i næringskjeden mot eksport av digitale kunnskapsintensive tjenester hvor betalingsviljen er større, skriver Tor W. Andreassen i Dagens Perspektiv.

Hurdalsplattformen har i seg mye industriell tenking. Det er ikke fremtidsrettet og ikke hva Norge vil trenge. La meg utdype.

Industri-selskapene Hydro, Equinor, Marin Harvest, Yara, og Elkem har tre ting felles. For det første er de industriforetak som produserer varer til bedriftskunder. For det andre har de tilført Norge vært mye godt i form av sysselsetting og valuta- og skatteinntekter. For det tredje rapporterer de om svært gode resultater på slutten av 2021, resultater som i hovedsak tilskrives prisoppgang i internasjonale markeder. 

Verdiskaping for kundene har levd i skyggene

Mitt poeng er ikke å snakke ned norsk industri eller den kompetansen som ligger i moderne industriselskaper, men peke på at produksjons-kompetanse - oppstrømsaktiviteter - er den delen av verdiskapingen som hittil har fått størst oppmerksomhet. Verdiskaping for kundene - nedstrømsaktiviteter - har levd i skyggene av den kompetansen. 

Med omstillingen av Norge, mindre oljeavhengig, økt tjenestesektor, økt bærekraft, og økt digitalisering er tiden perfekt for å vie verdiskaping for kundene større oppmerksomhet. I en digital æra vil alt som kan bli digitalisert bli digitalisert. Bøker og aviser leser vi nå på Kindel fra Amazon eller iPad fra Apple. Møter og forelesninger skjer nå mer gjennom TEAMS eller Zoom. Klokker er omdefinert fra tidsmålere til helsemålere. Tesla, verdens mest verdifulle bilprodusent, er beskrevet som en iPad på hjul. 

I dag er ikke konkurransefortrinnet produksjon av mer avanserte og energieffektive bensin eller dieselmotorer som Detroit og Wolfsburg har vært kjent for. Fortrinnet ligger i høyteknologiske løsninger på innsiden og utsiden av bilen med strøm som energikilde. 

Leie fremfor å eie bil 

Elon Musk revolusjonerte bilindustrien og innførte en ny forretningsmodell i bilbransjen. At et bilmerke, kinesiske Nio, ville leie et av Norges flotteste og dyreste utstillings-lokalene på Karl Johan i Oslo, var utenkelig for bare fem år siden. Alt salg skjer via nettet.

Det er tre læringspunkter fra el-bilmarkedet, utover forurensing, som har betydning for hvordan vi kan tenke på overgangen fra analog industri til kunnskapsintensive digital tjenester generelt.

For det første kan en kunde velge å kjøpe, lease, leie eller ganske enkelt bare ha tilgang på en bil gjennom Uber, Hyre, eller Bildeleringen. Bil som en transport-tjeneste – mobile car services - har vokst frem som et reelt alternativ til å eie. Programvare som en tjeneste, er et annet eksempel fremfor å eie. 

Datamaskiner på hjul 

For det andre er moderne biler datamaskiner på hjul med innebyggede sensorer og programvare som for eksempel autonom parkeringsassistanse. Slik blir bilen en kunnskapsintensiv digital transport-tjeneste. Internet of Things (IoT) kan gjøre de fleste analoge produkter digitale ved å knytte dem til internett. da blir de en tjeneste.

For det tredje kan man via ulike sensorer fange store mengder data om bilbruken som man kan bruke til å varsle om forestående vedlikehold før feil inntreffer, bygge en profil av sjåførens kjørestil som kan ha verdi for forsikringsselskaper, og ikke minst data om bilen som man kan bruke til innovasjoner. Virksomheten som en AI-fabrikk bygget på big data, er i dag en del av flere næringer.

Hva er moralen?

I 2010 var listen over verdens ti mest verdifulle selskaper dominert av kapital-tunge industrivirksomheter med mange ansatte med bedriftskunder som målgruppe. I 2021 - ti år senere - er ni av ti virksomheter på den samme listen kapital-lette digitale tjenesteytende virksomheter med få ansatte og sluttkunder som målgruppe.  En spennende animasjon for utviklingen fra 2010 til 2020, er vist her

På ti år har verdens mest verdifulle virksomheter gått fra produksjon av varer til produksjon av kunnskapsintensive digitale tjenester. På ti år har verden gått fra verdiskaping basert på råvarer til verdiskaping basert på data om sluttkunder. 

Følgende prediksjon virker trygg: Med AI-fabrikker som fundament, vil fremtidens næringsliv i større grad være bygget på eksport av kunnskapsintensive digitale tjenester.

Kronikken ble publisert i Dagens Perspektiv 8. desember 2021