Skal vurdere den aktive forvaltningen av Oljefondet

Professor Trond Døskeland fra Institutt for foretaksøkonomi ved NHH er utnevnt til medlem av Finansdepartementets ekspertgruppe. Denne skal evaluere Norges Banks aktive forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Foto: Helge Skodvin
Professor Trond Døskeland fra Institutt for foretaksøkonomi ved NHH er utnevnt til medlem av Finansdepartementets ekspertgruppe. Denne skal evaluere Norges Banks aktive forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Foto: Helge Skodvin
Av Sigrid Folkestad

11. august 2021 10:50

Skal vurdere den aktive forvaltningen av Oljefondet

NHH-professor Trond Døskeland er utnevnt til medlem i ekspertgruppen som skal evaluere Norges Banks aktive forvaltning av Statens pensjonsfond utland.

Finansdepartementet satte i begynnelsen av juli ned en ekspertgruppe som skal evaluere Norges Banks aktive forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU), skriver departementet.

Gruppen består av og professor Trond Døskeland fra Institutt for foretaksøkonomi ved NHH, professor Rob Bauer fra Universitetet i Maastricht og professor Charlotte Christiansen fra Aarhus Universitet.

– Fra vårt perspektiv har vi hele tiden ment at Forbrukerrådet har hatt en god sak

NHH-professorene Petter Bjerksund og Trond Døskeland var sentrale sakkyndige da Forbrukerrådet gikk til søksmål mot DNB.

I meldingen fra Finansdepartementet, som har overordnede ansvaret for forvaltningen av SPU, skriver departementet at ekspertgruppen skal vurdere grunnlaget for strategiene som Norges Bank benytter i forvaltningen av fondet. Medlemmene skal analysere resultater i den aktive forvaltningen.

Ekspertgruppen skal utarbeide en rapport som vil bli offentliggjort og omtalt i den årlige meldingen om Statens pensjonsfond som legges fram våren 2022.

Den personlige økonomen

Etter hvert som hver enkelt av oss får stadig mer ansvar og større muligheter til å forvalte vår egen økonomi, blir formidling av fagkunnskapsom et demokratisk oppdrag for Trond M. Døskeland