Når de ansatte settes først, blomstrer bedriften!

Kritikere vil ha det til at ledere som er tjenere er svake og kan fremstå som dørmatter for sine ansatte. Men, tenk på personene over, fremstår dette som svake ledere som ikke fikk utrettet noe? Førsteamanuensis Therese E. Sverdrup stiller spørsmålet i en kronikk i E24. Foto: Siv Dolmen
Kritikere vil ha det til at ledere som er tjenere er svake og kan fremstå som dørmatter for sine ansatte. Men, tenk på personene over, fremstår dette som svake ledere som ikke fikk utrettet noe? Førsteamanuensis Therese E. Sverdrup stiller spørsmålet i en kronikk i E24. Foto: Siv Dolmen
Innlegg

12. august 2021 13:35

Når de ansatte settes først, blomstrer bedriften!

Pandemien har vist at ledere som har gitt slipp på kontroll og i stedet har løftet frem de ansatte som organisasjonens viktigste ressurs, har lyktes best, skriver NHH-forsker Therese E. Sverdrup i E24.

Tjenende ledelse har den senere tid, også før pandemien, blitt løftet frem som en lederstil som best passer vår tids arbeidsliv med høyt utdannede medarbeidere og behov for hyppige endringer der ansatte er involveres.

Hva menes med tjenende ledelse? Tenk på Gandhi, mor Theresa og Mandela – hvilke kjennetegn hadde disse som ledere?

Vi får bare én sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk. Men kan de første minuttene av et teammøte virkelig være avgjørende for hvordan vi jobber og presterer sammen, spør NHH-forsker og viserektor Therese E. Sverdrup i E24. Foto: pxhere.

Slik kickstarter du teamet ditt

Det første møtet i et nytt team kan avgjøre hvilke resultater dere leverer senere, skriver NHH-forsker Therese Sverdrup.

De satte andre mennesker foran seg selv, de skapte verdier for samfunnet, de lyttet til andre, viste sterk etisk atferd, og de evnet å peke ut en retning og visjon for sine følgere. Nettopp disse kjennetegnene beskriver essensen i tjenende ledelse.

Ikke et svakhetstegn

Forskning som har sammenlignet ulike lederstiler og hvilken som gir sterkest effekt på ansattes prestasjoner, finner at tjenende ledelse forklarer dette forholdet best – bedre enn blant annet transformasjonsledelse som tidligere forskning har vist er en effektiv lederstil.

Kritikere vil ha det til at ledere som er tjenere er svake og kan fremstå som dørmatter for sine ansatte. Men, tenk på personene over, fremstår dette som svake ledere som ikke fikk utrettet noe?

Dagens arbeidsliv har vist at ledere som er relasjonsorienterte, visjonære og tør å være sårbare og emosjonelt modne, lykkes bedre – noe tjenende ledelse er et svar på.

Virker gjennom flere ledd

Et kjennetegn ved tjenende ledelse er også at det er en langsiktig form for ledelse. Hva betyr det?

I en studie vi har gjennomført i Norge, finner vi at tjenende ledelse skaper et mestringsklima blant de ansatte, som igjen gjør at ansatte hjelper hverandre i hverdagen og i arbeidet, som igjen skaper sterkere økonomiske resultater.

Tjenende ledelse virker altså gjennom flere ledd og ikke nødvendigvis direkte på bunnlinjen, men i det langsiktige klimaet som bygges opp i virksomheten.

Nicolai Tangen

Nicolai Tangen om sitt lederskap i podkasten Ledertaffel

– Dersom du ikke kan snakke om feilene dine i kapitalforvaltning, har du ingenting der å gjøre. Det er den eneste måten du kan bli bedre på, sier Nicolai Tangen, som er gjest i ny podkast-episode.

Du lurer kanskje på hvordan man kan bli en tjenende leder, og her er noen tips på veien mot tjenende ledelse:

  • Å tydelig sette ansatte først
  • Utvikle et mestrings- og læringsmiljø
  • Vise at organisasjonen ikke bare er for de ansatte, men for å bidra til noe utover en selv og organisasjonen
  • Vise empati og medfølelse, og å kunne lytte

Kanskje noe av det mest fascinerende med bedrifter der man har lyktes med tjenende ledelse, er at det utvikles en kultur der «alle hjelper alle». Ansatte opplever at de selv må ta ansvar for sine kolleger og egen læring, noe som altså i det lange løp vil gjøre at bedriftene presterer bedre.

Therese E. Sverdrup. Foto: Helge Skodvin

Når teamet betyr noe

For Førsteamanuensis Therese E. Sverdrup er det nesten utenkelig å slutte å bidra faglig hos NHH Executive. Hun får rett og slett for mye tilbake.

Kronikken var først publisert i E24 12. august 2021.