Disputas: Konjunktursykler og økonomisk politikk

Thor Andreas Aursland disputerer for doktoravhandlingen «Essays on Business Cycles and Macroeconomic Policy». Denne består av tre artikler som besvarer spørsmål relatert til konjunktursykler og økonomisk politikk. Dato for disputas: 3. september. Foto: nbim.no (skjermdump)
Thor Andreas Aursland disputerer for doktoravhandlingen «Essays on Business Cycles and Macroeconomic Policy». Denne består av tre artikler som besvarer spørsmål relatert til konjunktursykler og økonomisk politikk. Dato for disputas: 3. september. Foto: nbim.no (skjermdump)
Disputas

24. august 2021 16:36

Disputas: Konjunktursykler og økonomisk politikk

Thor Andreas Aursland disputerer for doktorgraden ved NHH 3. september 2021 med avhandlingen «Essays on Business Cycles and Macroeconomic Policy».

Avhandlingen består av tre artikler som besvarer spørsmål relatert til konjunktursykler og økonomisk politikk.

Handlingsregelen knytter overføringene fra Statens Pensjonsfond Utland til statsbudsjettet til fondets verdi i norske kroner. Ettersom fondet er investert i globale finansmarkeder, medfører dette at overføringen er eksponert mot valutakursvariasjon, som har økt med fondets størrelse. I den første artikkelen finner Aursland at den økte eksponeringen mot valutakursvariasjon har medført større utslag i Fastlands-bruttonasjonalprodukt av produktivitetsendringer og pengepolitisk stimulans. Konsekvensene av endringer i offentlig konsum reduseres.

I den andre artikkelen (med Ivan Frankovic, Birol Kanik og Magnus Saxegaard) presenterer kandidaten den makroøkonomiske modellen NORA og analyserer hvordan begrensninger på nominelle renter og lønnsvekst påvirker effekten av finanspolitiske tiltak på bruttonasjonalprodukt i nedgangstider. De finner at begrensningene, hver for seg, øker effekten av finanspolitiske tiltak i nedgangstider i forhold til i normale tider. Effekten er også større i nedgangstider når begge begrensninger binder samtidig, men mindre enn når bare en begrensning binder.

I den tredje artikkelen (med Frode Steen og Simen Aardal Ulsaker) anvender de detaljerte transaksjonsdata fra dagligvarebransjen for å studere hvordan norske husholdninger tilpasser sine handlevaner når lokale økonomisk forhold endres. Aursland og medforfatterne finner at norske husholdninger bytter mot billigere butikker, større produktenheter og butikkens egne merkevarer når den lokale arbeidsledighetsraten øker. Videre viser de at husholdningene i større grad utnytter muligheten til å handle produkter på salg.       

Veiledere:

Professor Gernot Doppelhofer, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Tommy Sveen, Handelshøyskolen BI

Tid og sted:

Zoom videokonferanse, NHH, 3. september 2021
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Should we scrap the fiscal rule?»

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Morten Sæthre (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Fredrik Wulfsberg, Oslo Met

Forskningsdirektør Erika Färnstrand Damsgaard, Konjunkturinstitutet, Sverige

Om kandidaten:

Thor Andreas Aursland har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.