Vi må ta utmarka i bruk igjen – til klimaets beste

gunnar eskeland
Regjeringens strategiarbeider for bioøkonomi og havbruk (2020, og til sommeren), fremhever begge verdiskaping og bærekraft som avgjørende. Våre utmarksressurser skriker etter nye anvendelser, skriver Gunnar S. Eskeland i Dagens Næringsliv.
Innlegg

6. april 2021 11:20

Vi må ta utmarka i bruk igjen – til klimaets beste

I klimapolitikken bommer verden og Norge kraftig i behandlingen av landbruk og skog. For Norge åpner dette et viktig potensial i primærnæringenes land- og havbruk.

Regjeringens strategiarbeider for bioøkonomi og havbruk (2020, og til sommeren), fremhever begge verdiskaping og bærekraft som avgjørende. Våre utmarksressurser skriker etter nye anvendelser.

nhh

NHH blir kunnskapspartner i Skift

NHH blir kunnskapspartner i Skift, et næringslivsdrevet klimainitiativ som jobber for at Norge skal nå klimamålene innen 2030.

I noen deler av verden har også fattigfolk fått i seg dyreprotein, altså fisk, kjøtt, egg og melk. I slike områder – kalde, tørre, høytliggende – utnyttes udyrket mark. I Norge fikk ungdommen herlige sommermåneder på setra. Kongens skatt ble betalt i smør, og ost og kjøtt ble hengt på stabburet. Dalen ga korn, potet og vinterfôr.

Med nyvunnet rikdom får også husdyr menneskemat, som korn og bønner fra dyrkningsjord hjemme og ute. Skog og fjell har dermed falt i utnyttelse og verdi. Tiden for ny og skånsom utnyttelse har kommet.

Solkraft, av pxhere

Godt nytt hvis «grønne» fond og aksjer ikke lønner seg særlig

Investeringer i «grønne» fond og selskaper – Scatec Solar, Tesla – har gitt fantastisk avkastning, og noen tenker seg at slik blir det fremover også. Det vil være synd om de får rett, skriver NHH-professor Gunnar S. Eskeland i DN.