Formelle strukturer bidrar til suksess

Marius Jones
Ideen om at startups bør unngå formelle strukturer for å sikre fart og fleksibilitet har satt seg. Det er ikke så rart, for ideen har en klar intuitiv appell: Rutiner, roller, og prosesser kan høres ut som hindringer for den kreativiteten og autonomien som kreves for at en startup skal lykkes, skriver stipendiat Marius Jones i Shifter.
Innlegg

7. april 2021 08:37

Formelle strukturer bidrar til suksess

Oppstartsbedrifter som har tydelig avklarte roller, stor grad av spesialisering og klare rutiner på plass, øker sannsynligheten for å lykkes.

Tanken om at formelle strukturer er et hinder for kreativitet og innovasjon går helt tilbake til 1961. Da kom Burns og Stalker kom opp med begrepet organisk struktur, som beskriver en flat og fri måte å samarbeide på.

Ideen om at startups bør unngå formelle strukturer for å sikre fart og fleksibilitet har satt seg. Det er ikke så rart, for ideen har en klar intuitiv appell: Rutiner, roller, og prosesser kan høres ut som hindringer for den kreativiteten og autonomien som kreves for at en startup skal lykkes.

Men når organisasjonsforskere har sett på sammenhengen mellom struktur og prestasjoner i startups, viser det seg at strukturer er svært viktig.

Dersom startups har tydelig avklarte roller, stor grad av spesialisering og klare rutiner på plass, øker de også sannsynligheten for at de lykkes.

Hvorfor fungerer det?

Strukturer og prosesser kan bidra til økt fokus og hastighet, samtidig som usikkerhet reduseres.

Tvetydighet og usikkerhet vil alltid være en del av hverdagen i en startup, men struktur og rutiner kan bidra som motvekt til denne usikkerheten.

På den måten slipper teamet å lure på hvor de er på vei, hvem som skal gjøre hva eller hvordan beslutninger skal tas.

Struktur skaper forutsigbarhet og retning, som igjen er en forutsetning for autonomi og initiativ.

Klare prosesser kan i sum bidra til å skape en viss grad av orden i kaoset som kjennetegner livet i en startup.

Tydelighet = suksess

At struktur og prosesser kan være nyttig også for mindre organisasjoner, er ikke nytt.

Forskning på både SWAT-og sykehusteam tyder på at klare mål, roller, og rutiner hjelper teammedlemmer koordinere innsatsen hver enkelt legger inn, slik at teamet som helhet lykkes. SCRUM og andre agile arbeidsprosesser kan fremme både effektivitet, autonomi, og kreativitet i utviklerteam og ledergrupper.

Startups står likevel overfor en unik utfordring når de skal bygge og utvikle sine rutiner og prosesser.

Strukturer bør nemlig være tilpasset problemet en organisasjon skal løse, og for en startup kan dette endre seg raskt. En pivotering kan snu opp-ned på verdiforslaget, og onboarding av nye teammedlemmer kan bety at størrelsen på startupen er en helt annen enn den var i går.

Startups bør derfor bygge en struktur som reduserer usikkerhet og skaper autonomi for teammedlemmer, men som også kan endres raskt når organisasjonen vokser eller omgivelsene endrer seg.

Vil du lære mer?

Onsdag 14. april utforsker gründerne av Bookis, Marius Jones og Shifter hvordan oppstartsselskapet Bookis har oppnådd suksess med sine metoder. Påmelding og informasjon om webinar og kildehenvisninger, se Shifter.

Kronikken var først publisert på Shifter 26. mars 2021.