– Det var en mulighet jeg bare måtte gripe

Mari Hansen Ingleson engasjerte seg som NHH-student, blant annet i Optimum, et kor med mellom 25 og 30 medlemmer. – I Optimum fikk jeg en egen familie på NHH. Foto: Charlotte Durieux (Foto NHHS)
– Tiden ved NHH ga meg noen kjempemorsomme år, sier Mari Hansen Ingleson (til venstre), som nettopp har fått jobb som politisk rådgiver. Hun engasjerte seg i flere ulike grupper i studentforeningen NHHS, blant annet i koret Optimum. – I Optimum fikk jeg en egen familie på NHH. Foto: Charlotte Durieux, Foto NHHS (2017)
Av Sigrid Folkestad

13. april 2021 17:15

– Det var en mulighet jeg bare måtte gripe

Da NHH-er Mari Hansen Ingleson ble spurt om hun var interessert i en stilling som politisk rådgiver for byrådet i Bergen, ble hun svært overrasket. – Jeg så ikke den komme, sier hun.

Mari Hansen Ingleson, masterstudent fra NHH høsten 2018.
Mari Hansen Ingleson, masterstudent fra NHH høsten 2018. Foto: Privat

I mars gikk Mari Hansen Ingelson (Ap) inn i jobben som politisk rådgiver for Byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen.

Muligheter for alle

– Jeg så ikke den forespørselen komme, nei. Ikke i det hele tatt. Jeg hadde en jobb jeg trivdes veldig godt med, der jeg selv styrte selv mye av oppdraget. Da jeg fikk spørsmålet, måtte jeg tenke nøye gjennom hva jeg ville, men konkluderte med at dette var en mulighet jeg bare måtte gripe, sier hun.

–  Hvorfor det?

– Fordi jeg vil jobbe for et bedre samfunn, og da er politikk viktig. For egen del er det vesentlig å ha en jobb der jeg gjør en forskjell. Jeg vil noe mer, rett og slett.

Derfor har Mari tidligere jobbet i ideell sektor.

– Jeg vil være med å endre samfunnet. Hvis vi alle begynner i hver vår ende, kan vi sikkert klare å redde verden sammen. Da er det fundamentalt at vi skaper et samfunn der alle har like muligheter til å leve gode liv. Hvem mamma og pappa er, skal ikke bestemme hvilke muligheter du har i livet.

NHH interiør og studenter

Vil du bli NHH-student i 2021?

Er du en av dem som lurer på hvordan det er å være student ved Norges Handelshøyskole? Se videoen der studenter selv forteller om livet på NHH campus!
Bilde av Stine Stoplestad som ser på en mobil.

NHH-studenter fortsatt blant landets mest fornøyde

NHH-studenter er alt i alt tilfredse med studiene, men savner det sosiale miljøet. Det viser siste Studiebarometeret.

– Og hva betyr denne jobben for videre karriere?

– Her tror jeg, for min del, det er riktig å si at veien blir til når du går, og at en kommer lengst med gode, kortsiktige mål.

Arbeid, sosial og bolig

Byrådet i Bergen leder kommunen sin administrasjon, og har ansvaret for å gjennomføre bystyret sine vedtak. Byrådet fremmer saker, og innstiller til bystyret. Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig, som er ledet av Lubna Boby Jaffery (Ap), skal sikre at innbyggerne får nødvendige tjenester innen fagfeltene.

 – Bergen har som kjent parlamentarisme, og byrådsavdelingene kan sammenliknes med det departementene er for regjeringen, sier hun.

Avdelingen har store budsjetter sosialtjenester, psykisk helse, rus, bolig, barnevern, områdesatsingen, tjenester til utviklingshemmede og kommunens arbeidsgiverpolitikk.

Bilde av hvit strand på Bahamas. Foto Unsplash v. Cristofer Jeschke

NHH-studenter motbeviser studie om skatteparadiser

– Det var overraskende å motbevise studien til to internasjonalt respekterte forskere, ettersom det lenge har eksistert en oppfatning om at skatteparadiser er land som besitter et sterkt styresett, sier NHH-er Vegard Flystveit.

– Et felt det er viktig å få mye ut av knappe ressurser, og det er noe vi lærer mye om på NHH, kommenterer Mari.

Masteroppgave om sykelønnsordningen

Mari Hansen Ingelson er ingen nykommer i politikken. Hun har vært aktiv i Arbeiderpartiet i mange år og har sittet i styret i Arbeiderpartiet i Bergen de siste tre årene og har vært medlem i AUF siden tidlig i tenårene.

Optimum
– Det var kjempemorsomme år. Jeg hadde det utrolig gøy. Jeg sitter igjen med en god blanding av fag og et studentmiljø som gir veldig mye. Folk er engasjerte og får ting til å skje, sier Mari Hansen Ingleson (til venstre i bildet). Koret Optimum var en viktig del av hennes tid som NHH-student. Foto: Charlotte Durieux, Foto NHHS (2017)

Parallelt med politiske verv og arbeid med blant annet valgkamper, har hun studert ved Norges Handelshøyskole.

Høsten 2018 var hun ferdig utdannet med mastergrad ved NHH. Hun valgte spesialiseringen «Økonomisk analyse» og skrev masteroppgave om den norske sykelønnsordningen. 

– Denne er relevant på den måten at jeg brukte samfunnsøkonomisk metode på et tema som er samfunnsaktuelt – et tema som handler om hvordan vi utvikler velferdssamfunnet vårt.

Før hun gikk inn som fulltidsengasjert politiker i Bergen kommune, jobbet Mari som prosjektleder for utvikling av et nytt kraftsenter for forebyggende arbeid og ungdomskultur i Bergen sentrum, i regi av KFUK-KFUM Forandringshuset.

 – Jeg har valgt annerledes enn mange av dem jeg studerte med, og dermed også jobbet med få andre økonomer.

Silje Rydland Skaar

Ung NHH-forsker vant publiseringspris

Silje Rydland Skaar er tildelt Odd Nordhaugs minnepris. PhD-kandidaten får prisen for beste artikkel publisert i tidsskriftet «Beta» i 2019 og 2020.

Familien min på NHH

– Nå er det over to år siden du var ferdig på NHH. Når du tenker tilbake; hva var det beste med å være NHH-student? 

– Det var kjempemorsomme år. Jeg hadde det utrolig gøy. Jeg sitter igjen med en god blanding av fag og et studentmiljø som gir veldig mye. Folk er engasjerte og får ting til å skje.

Mari var engasjert i studentpolitisk utvalg, i NHH-symposiet og sang i Optimum, et kor med mellom 25 og 30 medlemmer.

– I Optimum fikk jeg en egen familie på NHH. Vi ble veldig godt kjent, møttes ofte i korets eget rom i kjelleren på NHH, i tillegg til øvingene.

Kompliserte problemstillinger

Når det gjelder fag, er NHH-eren tydelig. Hun bruker gjerne anledningen til å snakke opp NHHs fagtilbud innen matematikk og analyse.

Ø Thøgersen

Historisk løft i poenggrensen

Karakterkravet ved NHH løftes fra et allerede meget høyt nivå, til tross for at høyskolen tar imot rekordmange studenter. Søkere fra videregående skole må ha 54,6 for å komme inn på NHH. I fjor var poenggrensen 52.7.

– Her snakker vi en solid verktøykasse. Jeg synes det selvfølgelig det er gull verdt. Jeg valgte analytiske fag. Noen tenker kanskje at dette var unødvendig, gitt min karrierevei, men jeg ville utfordre meg selv. Det å gå løs på kompliserte problemstillinger og prøve å løse det, er direkte overførbart til det jeg har jobbet med i etterkant.

Når du lærer matematikk, lærer du en måte å tenke på, mener rådgiveren.

– Den kan du bruke selv du ikke står overfor tall. Det handler om hvordan du løser problemer, for gå systematisk til verks. Det har jeg merket, enten jeg har jobbet med ungdom eller politikk.