Stadig mer utfordrende for logistikkselskaper

Ondrej Osicka disputerer for doktorgraden ved NHH 28. oktober. Foto: canva.com
Ondrej Osicka disputerer for doktorgraden ved NHH 28. oktober. Foto: canva.com
Disputas

14. oktober 2020 10:43

Stadig mer utfordrende for logistikkselskaper

Ondrej Osicka disputerer for doktorgraden ved NHH 28. oktober 2020 med avhandlingen «Topics in cooperative game theory and logistics».

Avhandlingen

For logistikkselskaper blir det stadig mer utfordrende å operere på en økonomisk effektiv måte. Samarbeid er én måte å forbedre effektiviteten eller redusere kostnader og miljøpåvirkning på.

Gjennomføring av samarbeidet er likevel ikke alltid enkelt, og i mange tilfeller lever ikke motpartens innsats opp til forventningene. Kooperativ spillteori tilbyr verktøy for å skjønne om bedriftens insentiver til å samarbeide eksisterer, i tillegg til et rammeverk for å besvare spørsmål om blant annet rettferdighet eller å finne partnere å samarbeide med.

Denne avhandlingen består av fire kapittel som tar for seg noen av disse spørsmålene, anvendt på spesifikke problemstillinger for transport og logistikk.

Det første kapittelet undersøker optimale strategier for kunder i, en kooperativ versjon av den handelsreisendes problem med fortjeneste. Hovedbidraget i dette kapittelet er at hva kunder må tilby for å sikre at de blir besøkt av en transportør, sammenfaller med kjernen i det underliggende handelsreisendespillet når denne kjernen ikke er tom. I det andre kapittelet er flere varianter av det kooperative lokaliserings- og ruteplanleggingsproblemet formulert og klassifisert innenfor et kooperativ spillteoretisk rammeverk. I tillegg støttes de teoretiske resultatene av numeriske eksperimenter.

Det tredje kapittelet tar for seg spørsmålet om rettferdighet i sportsplanlegging. En to-trinns tilnærming er formulert for å finne en rettferdig turneringsplan med hensyn til avstandene lagene må reise. Først bestemmes en ideell situasjon ved hjelp av veletablerte metoder for kostnadsfordeling. Etterpå velges den tidsplanen som er nærmest den ideelle. Det fjerde kapittelet undersøker koalisjonsdannelse fra selskapenes perspektiv. Flere tilnærminger er formulert for å bestemme hvilke koalisjoner som er optimale med hensyn til den påfølgende kostnadsfordelingen. I tillegg til en ny tilnærming til koalisjonsdannelsen, tar modellene også hensyn til mulig usikkerhet i problemet.

Veiledere:

Professor Mario Guajardo (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Stein W. Wallace, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning: 

The role of cooperative game theory and collaborative approaches in last mile deliveries

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Julio Góez, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Irina Gribkovskaia, Høgskolen i Molde  

Professor Federico Perea, Universitetet i Sevilla

Om kandidaten:

Ondrej Osicka har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Kontakt: