EARIE-konferansen til NHH i 2021

Øivind A Nilsen
Koronapandemien gjør næringsøkonomi til et hyperaktuelt tema, mener leder for EARIE-konferansen, professor Øivind A. Nilsen ved Institutt for samfunnsøkonomi og forsker ved Centre for Business Economics (NHH). Foto: Hallvard Lyssand
Av Sigrid Folkestad

30. oktober 2020 14:07

EARIE-konferansen til NHH i 2021

NHH og UiB arrangerer den internasjonale EARIE-konferansen i 2021. Covid-19 gjør næringsøkonomi til et hyperaktuelt fagfelt, og neste års konferanse ved NHH blir en viktig møteplass for både forskere og politikere.

European Association for Research in  Industrial  Economics (EARIE) sin årlige konferanse samler deltakere fra forskning, næringsliv og forvaltning, og presenterer forskning innen næringsøkonomi.

Hyperaktuelle tema

Forskning på fagfeltet og den næringspolitikken som føres, har knapt vært viktigere, mener professor Øivind A. Nilsen ved Institutt for samfunnsøkonomi og forsker ved Centre for Business Economics (NHH).

– Koronapandemien gjør næringsøkonomi til et hyperaktuelt tema. Hvordan kan vi sikre konsumentene best og billigst mulig varer og tjenester når vi samtidig ser at både nasjonale og internasjonale produksjons- og tjenesteleverandører blir større og større, spør Nilsen.

Han nevner blant annet hvordan alle de nye Covid-19 støtteordningene påvirker konkurransen i de ulike næringene. 

– Mange vil kjenne igjen denne problemstillingen fra diskusjonene om luftfarten. Og næringsøkonomi omhandler nettopp hvordan ulike bedrifter opererer i forhold til hverandre, hvordan de setter pris, kvantum og kvalitet på varene eller tjenestene de tilbyr i markedet. Videre er forskere på feltet opptatt av bedriftenes interne organisering og eierforhold, deres incitamenter for innovasjon og utvikling, og hvordan bedrifter og næringer blir påvirket av offentlig politikk, sier Nilsen. 

På campus eller digitalt

Konferansen ved NHH blir den 48. i rekken og avholdes fra 27. til 29. august 2021.

– Ved årsskiftet eller tidlig i 2021, må vi ta stilling til om det blir nødvendig å avlyse den fysiske konferansen. Dersom den fysiske konferansen blir avlyst, ønsker jeg og resten av komiteen å lage en digital konferanse, sier Nilsen.

Komiteen er i gang med også disse forberedelsene.

– Det betyr at vi akkurat nå jobber med to formater på konferansen. Og så må vi velge gitt de utsiktene for utviklingen av pandemien som foreligger i januar.  

Organisasjonskomiteen:

  • Øivind A. Nilsen (NHH, Leder)
  • Malin Arve (NHH)
  • Tommy S. Gabrielsen (UiB)
  • Trond E. Olsen (NHH)
  • Olga Pushkash (NHH, Event manager)

Alle de tre NHH-forskerne i komiteen er tilknyttet forskningssenteret Centre for Business Economics.