Øystein Thøgersen innstilt som rektor

Thøgersen
– Jeg er svært motivert for en ny perioden. Ambisjonene har vært høye i inneværende strategiperiode, som nå går mot slutten. NHH har tatt store steg innen fagutvikling, forskningssentre, internasjonalt akkrediteringsarbeid, høy inntakskvalitet og bidrag til samfunnet rundt oss. Jeg har lyst til å drive dette arbeidet videre sammen med resten av organisasjonen, slik at vi kan ta nye steg, sier Øystein Thøgersen. Foto: Siv Dolmen
NHH

30. november 2020 14:18

Øystein Thøgersen innstilt som rektor

Styret ved Norges Handelshøyskole har i dag besluttet å tilby Øystein Thøgersen stillingen som rektor for den kommende rektorperioden. Tiltredelse er 1. august 2021, og åremålet har en varighet frem til 31. juli 2025.

– Styret er svært tilfreds med hvordan Øystein Thøgersen har fylt rollen som rektor fra han tiltrådte i 2017. Han er en drivende, samlende og motiverende leder, og styret ønsker derfor at han fortsetter, sier styreleder Aase Aamdal Lundgaard.

– Thøgersen tar visjonen «Sammen for bærekraftig verdiskaping» på alvor og har vært en pådriver for at NHHs samfunnsoppdrag videreutvikles og styrkes. Han setter høye krav til kvalitet og uavhengighet i forskning og undervisning, og vektlegger NHHs rolle som en ansvarlig, sterk og verdiskapende samarbeidspartner for næringsliv, offentlige myndigheter og andre institusjoner i sektoren. Han har lykkes i å styrke NHHs posisjon i samarbeid med, og som leder for, lederkollegiet og de ansatte ved NHH, sier Lundgaard.

Øystein Thøgersen er glad for at han er tilbudt jobben.

– Jeg er svært motivert for en ny perioden. Ambisjonene har vært høye i inneværende strategiperiode, som nå går mot slutten. NHH har tatt store steg innen fagutvikling, forskningssentre, internasjonalt akkrediteringsarbeid, høy inntakskvalitet og bidrag til samfunnet rundt oss. Jeg har lyst til å drive dette arbeidet videre sammen med resten av organisasjonen, slik at vi kan ta nye steg, sier Thøgersen.