Norsk næringsliv mangler kompetanse på bærekraft

Bilde av plante som spirer og Magne Supphellen. Foto: Pexels v. Akil Mazumder /Marit Hommedal
– Bedrifter som preges av et sterkt fokus på bærekraft i det operative og i kulturen er mer lønnsomme, sier professor Magne Supphellen. Han er blant NHH-forskerne som har bidratt på Sustainability Hub Norway sin nye rapport om status på bærekraft i norsk næringsliv. Foto: Pexels v. Akil Mazumder /Marit Hommedal
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

26. november 2020 09:07

Norsk næringsliv mangler kompetanse på bærekraft

Ny rapport fra Sustainability Hub Norway viser at norsk næringsliv har kritisk mangel på kompetanse og helhetlig tilnærming til bærekraft. Analysen er gjennomført i samarbeid med NHH-forskere.

Undersøkelsen er en årlig kartlegging av status på bærekraft blant 176 ledende bedrifter i norsk næringsliv. Den lanseres i dag for tredje gang.

– Bedrifter som preges av et sterkt fokus på bærekraft i det operative og i kulturen er mer lønnsomme. For å oppnå et slikt fokus på bærekraft, er engasjementet og kompetansen for bærekraft i toppledergruppa avgjørende, sier NHH-professor Magne Supphellen i en pressemelding.

Supphellen er én av NHH-forskerne som har bidratt til å gjennomføre studien til Sustainability Hub Norway, et non-profit kompetansenettverk innen bærekraft.

Manglende strategisk fokus

Resultatene fra undersøkelsen viser at norske bedrifter har økt ambisjonsnivået på bærekraft betraktelig det siste året, men at implementeringen generelt går for tregt på grunn av kritisk mangel på kompetanse og manglende strategisk fokus internt.

De aller beste bedriftene innen bærekraft har klart høyere kompetanse og tar grep som gjennomsyrer hele bedriften. Studien indikerer også at et sterkt internt fokus på bærekraft gir økt lønnsomhet. 

Les hele pressemeldingen fra Sustainability Hub Norway