Håper morgendagens ledere vil bruke menneskerettighetene som en betingelse for profitt

Bilde av NHH
Rektor Øystein Thøgersen, Salil Tripathi fra Institute for Human Rights and Business, leder av Rafto x NHHS Ada Gjedebo Hetland, Greg Priest fra IKEA Global, seniorrådgiver i Rafto, Therese Jebsen og prosjektassistent i Rafto, Nicholas Nord Drange. Her på Rafto x NHHS’ introduksjonsmøte på biblioteket. Foto: Anna D. Mageli
Av Anna D. Mageli

3. mars 2020 17:40

Håper morgendagens ledere vil bruke menneskerettighetene som en betingelse for profitt

– Rafto x NHHS skal være et sted der studenter kan jobbe med spørsmål knyttet til bærekraft, forteller leder og NHH-student Ada Gjedebo Hetland.

Raftostiftelsen har stått bak tildelingen av professor Thorolf Raftos Minnepris på NHH siden 1987, men det er først i år de har opprettet en egen interessegruppe. I Rafto x NHHS kan studenter bygge nettverk med sentrale personer som jobber i krysningspunktet mellom næringsliv og menneskerettigheter.

Ansetter for første gang

Raftostiftelsen:

  • Stiftet i 1986 til minne for NHH-professoren Thorolf Raftos arbeid for menneskerettigheter og demokrati.
  • Stiftelsens formål er blant annet å arbeide for åndsfrihet, politisk- og økonomisk frihet.
  • Driver demokrati- og menneskerettighetsundervisning .
  • Hvert år utdeles Raftoprisen til enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som kjemper for ideer og prinsipper som underbygger FNs charter om menneskerettighetene.
  • Flere av mottakerne (eller sakene) som har fått Raftoprisen, er senere blitt tildelt Nobels fredspris – Aung San Suu Kyi, José Ramos-Horta, Kim Dae-jung, Shirin Ebadi.

 

I Rafto x NHHS skal studentene drive kunnskapsformidling og bevisstgjøring på bærekraft med særlig fokus på næringsliv og menneskerettigheter.

I disse dager er Ada Gjedebo Hetland i full gang med å ansette medlemmer til den nystartede gruppen. Hun har planer om å arrangere alternative bedriftspresentasjoner, demokratispill, diskusjoner og en pridefest i studentlokalene i kjelleren ved høyskolen. I tillegg skal Rafto x NHHS ha en redaksjon som produserer fagartikler og podcaster om saker som engasjerer studentene.

– Men ikke minst vil vi ha tette bånd til Raftostiftelsen, som har et stort nettverk av ressurspersoner i næringslivet og akademia. De vil bistå med å bygge fagkompetanse for medlemmene innad i gruppa, forklarer Hetland.

I tråd med NHHs mål

For å gi studentene en smakebit på hva interesseorganisasjonen skal holde på med, inviterte Rafto x NHHS til et rekrutteringsmøte på NHH. Der snakket Greg Priest, som har vært sentral for utviklingen av bærekraftstrategien til IKEA og Salil Tripathi fra Institute for Human Rights.

Åpningstalen ble holdt av rektor Øystein Thøgersen, som understreket verdien av en slik gruppe.

– Dette er et fantastisk initiativ, og et veldig viktig et. Det passer godt med NHHs «mission» om å stå sammen for bærekraftig verdiskapning.

Kritisk med kompetanse

Hetland mener det interessante med menneskerettigheter vinklet inn mot næringsliv er at problematikken blir dratt ned i helt praktiske problemstillinger, noe hun ser frem til å jobbe med.

– Det kan for eksempel være hvilke kompromisser man må inngå med samer for å sette opp vindmøllepark på reinsdyrenes beiteområder. Eller hvordan vi skal unngå barnearbeid når selskaper skal sette opp telefonstolper i India, men fremdeles sikre bruk av lokale leverandører.

Hun mener etterspørselen etter kunnskap om menneskerettigheter allerede er verdifullt, men vil bli enda viktigere i fremtiden.

– Det ligger allerede lovforslag inne som vil ansvarliggjøre bedrifter direkte når det gjelder menneskerettigheter internt og i leverandørkjeden. Da må noen ha kunnskap om menneskerettighetsdelen av bærekraftbegrepet, avslutter hun.