– Må forvente ustabilitet i fremtiden

Norges Bank skilt og professor Gernot Peter Doppelhofer. Foto: Norges Bank/NHH
Professor Gernot Doppelhofer har deltatt i et utvalg som skal rette et kritisk blikk på norsk pengepolitikk. – Det er viktig at Norges Bank sin virksomhet blir vurdert for å sikre vi at Norges Bank implementerer pengepolitikken, og bidrar til finansiell stabilitet på best mulig måte, sier Doppelhofer. Foto: Norges Bank/NHH
NHH Av Mari Hanson Ingleson

6. mars 2020 13:08

– Må forvente ustabilitet i fremtiden

– Norge påvirkes av den globale situasjonen, og nå ser vi at koronaviruset øker usikkerheten i markedene, sier NHH-professor Gernot Doppelhofer.

Et utvalg uavhengige økonomer vurderer årlig Norges banks virksomhet. Gernot Doppelhofer, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, satt i årets utvalg. Tirsdag 3. mars la de frem sin rapport.

– Det er viktig at Norges Bank sin virksomhet blir vurdert for å sikre vi at Norges Bank implementerer pengepolitikken, og bidrar til finansiell stabilitet på best mulig måte, sier Doppelhofer.

Arbeidet ble gjennomført på oppdrag fra Finansdepartementet, og er i regi av Senter for monetær økonomi ved Handelshøyskolen BI. Årets utvalg består av professor ved NHH, Gernot Doppelhofer, og sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen.

Global usikkerhet øker

– Vi kan forvente en økt ustabilitet i norsk økonomi i fremtiden. Norge påvirkes av den globale usikkerheten, og nå ser vi at korona viruset øker usikkerheten i markedene, sier Doppelhofer.

Den svake kronen påvirker fortsatt den norske økonomien. Det øker usikkerheten i økonomien, i tillegg til at enkelte sektorer er spesielt utsatt.

Det vil være viktig å følge ECB og Fed det neste året som kommer til å evaluere sin pengepolitikk. Selv om Norge har nye retningslinjer vil endringer fra den amerikanske eller europeiske sentralbanken kunne påvirke hvordan den norske pengepolitikken bør utformes.

Les også:

Koronaviruset gir et varsko for norsk økonomi

Koronaviruset er en alvorlig trussel mot verdensøkonomien, i hvert fall midlertidig. Men hendelsene nå forteller oss også om Norges langsiktige risiko som oljenasjon, skriver førsteamanuensis II Johannes Mauritzen.

– Skal bidra til stabilitet

I rapporten vurderer Doppelhofer og Knudsen den norske pengepolitikken, og kommunikasjon av rentebeslutningene i 2019. De gjennomgår den samlede makroutviklingen i Norge, og gir et sammendrag av de åtte rentemøtene og tre av sentralbanksjefen og visesentralbanksjef sine taler. Videre diskuterer utvalget implementeringen av ny forskrift for pengepolitikken, som innebærer en nedjustering av inflasjonsmålet fra 2,5 prosent til 2 prosent.

– Norges Bank har en viss fleksibilitet i sitt mandat, de skal holde inflasjonsmålet på mellomlang sikt, sier Doppelhofer.

Han legger til at Norges Bank har et ansvar til å bidra til finansiell stabilitet.

Les også:

Investerer i bærekraft – men hvilke effekter har det?

Investorer over hele verden går etter klimavennlige løsninger. Veksten i grønn finans stiger i ekspressfart. – De spør seg nå hvordan de kan synliggjøre effektene av sine investeringer, sier NHH-forsker Carsten Bienz.

Klimarisiko settes på dagsorden

Visesentralbanksjef Egil Matsen sin tale om klimarisiko fra november 2019 trekkes frem som en av de viktige talene fra 2019.

Klimaendringer kan påvirke norsk økonomi på ulike måter. Doppelhofer og Knudsen trekker frem at Norges Bank er en stor kapitalforvalter, i tillegg setter de kursen i norsk finanssektor. Norges Bank har et ansvar til å vurdere klimarisiko og bærekraft i sin virksomhet.

Norges Bank har som mandat å sikre prisstabilitet. Samtidig utøver Norges Bank sitt mandat med en viss fleksibilitet, det vil si at de skal holde inflasjonsmålet på mellomlang sikt.

Les også:

– Åpner pengesekken altfor lett

Professor Gernot Doppelhofer er blant de norske økonomene som i dag kommenterer FrPs forslag om å bruke overskuddet i oljefondet til å slette bompengegjelden.