NHH oppretter 70 nye studieplasser

Immatrikulering 2019
NHH vil etter planen ta imot 570 studenter til studiestart i høst. Dette er nesten 100 flere bachelorstudenter enn i fjor. Dermed vil rekordmange NHH-søkere få positivt svar fra Samordna Opptak mandag 20. juli. Foto: Immatrikulering ved NHH høsten 2019 (Helge Skodvin)
Av Sigrid Folkestad

26. mai 2020 21:49

NHH oppretter 70 nye studieplasser

Koronakrisen har ført til at flere søker seg til høyere utdanning. Derfor oppretter regjeringen 4 000 nye studieplassene på fagfelt det er stort behov for i årene framover. NHH får 70 nye studieplasser.

Mandag denne uken ble det klart at regjeringen går inn med ekstra midler til universitetene og høyskolene. Det blir opprettet 4 000 nye studieplasser nasjonalt fra høsten 2020.

NHH mest populær i landet

Norges Handelshøyskole har landets mest populære studieprogram. Hele 2 112 søkere har i år NHH som førstevalg. De konkurrerer om 500 plasser. – En formidabel vekst fra i fjor, sier rektor Øystein Thøgersen.

– Rekordmange har søkt seg til universiteter og høyskoler i år. Behovet for og ønsket om mer utdanning møter vi nå med 4 000 nye studieplasser allerede til høsten, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i pressemeldingen som ble sendt ut mandag denne uken.

NHH ba om 70 ekstra studieplasser, og fikk altså godkjenning for dette. Høyskolen fikk også klarsignal for å opprette fire nye rekrutteringsstillinger.

NHH har som alltid landets beste master på anerkjent rangering

Masterutdanningen til NHH er blant de fremste i verden og landets beste, viser rangering fra Financial Times.

De 70 ekstra plassene går primært inn på bachelorstudiet, og de kommer på toppen av den allerede vedtatte økningen i opptaksrammen på 30 plasser.

Det vil si at NHH vil ta imot 570 søkere til studiestart ved NHH fra høsten av. Dette er nesten 100 flere bachelorstudenter enn i fjor. Dermed vil rekordmange NHH-søkere få positivt svar fra Samordna Opptak mandag 20. juli.

– Drømmen er å stasjoneres i Kenya

Blant rundt 400 søkere ble Victoria Poon Sundvor (27) tatt opp som aspirant i utenrikstjenesten. – NHH har gitt meg en solid faglig bakgrunn og en forståelse av samfunnets nervesystem.

Prorektor Linda Nøstbakken mener det er riktig å satse på økonomisk-administrative fag.

– Statsråden sier selv at departementet prioriterer fag som det vil være stort behov for i tiden som ligger foran oss, og NHH får nå en solid økning i antall studieplasser på bachelor. Samfunnet trenger flere gode økonomer, og kandidatene fra NHH går ut i alle bransjer og alle typer stillinger. I arbeidsmarkedsundersøkelsene våre rapporterer så og si alle at de får relevante jobber kort tid etter at de er ferdige med det femårige siviløkonomstudiet. Det er dermed ingen grunn til å bekymre seg for overproduksjon av NHH-økonomer, sier Nøstbakken.

Ifølge Kunnskapsdepartementet går de nye studieplassene til fagområder der det er stort behov for kompetanse i årene framover: 

  • Helse- og sosialfag: Ca. 1 100 studieplasser
  • Juridiske og økonomisk-administrative fag: Ca. 800 studieplasser
  • Lærerutdanninger: Ca. 550 studieplasser
  • Matematisk-naturvitenskapelige fag: Ca. 1 500 studieplasser
  • Animasjon, utøvende musikk, film og kunst: Ca. 20 studieplasser

NHH-studenter blant landets mest fornøyde

Studenter ved NHH er blant de mest fornøyde i Norge, viste det siste Studiebarometeret, en undersøkelse som kartlegger studentenes tilfredshet med studieprogrammene.