Når kassa er tom - konkurs eller gjeldsforhandling?

Karin Thorburn, NHH.
Onsdag denne uken blir det webinar om den nye rekonstruksjonsloven. NHHs finansprofessor Karin S. Thorburn møter advokat Stine Dalenhag Snertingdalen (Kvale) og stipendiat og advokat Marie Meling (UiO). Moderator er professor Kristin Bergtora Sandvik (UiO).

18. mai 2020 11:02

Når kassa er tom - konkurs eller gjeldsforhandling?

Den midlertidige loven om gjeldsforhandlinger skal redusere risiko for unødvendige konkurser. Vil lovendringen virke etter hensikten? Det blir debatt onsdag 20. mai.

Konsekvensene av tiltakene for å bekjempe koronoapandemien er alvorlige for norsk økonomi.

Rekonstruksjonsloven skal bidra til å finne løsninger før det er for sent og skyldner ikke kan gjøre opp for seg. Loven åpner for at virksomheten kan be om gjeldsforhandlinger (rekonstruksjonsforhandlinger) når bedriften «har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer». 

Onsdag denne uken arrangerer Det juridiske fakultet ved UiO og NHH et webinar, som er åpent for alle interesserte. 

Panelet

Moderator:

Professor Kristin Bergtora Sandvik  (UiO)

Tid og sted:

20. mai 2020 10:0011:00, Zoom

Om arrangementet:

Loven gjør midlertidig unntak fra statens fortrinnsrett for de fleste skatte- og avgiftskrav, og har nye regler om prioritering av pant og konvertering av gjeld.

Dette reiser en rekke rettslige problemstillinger av stor betydning for det norske samfunn. 

  • Norsk rett har tradisjonelt vært svært kreditorvennlig, det vil si, for de som har krav på betaling. I hvilken grad krever vellykkede snuoperasjoner i norsk økonomi at lovgivningen blir mer vennlig mot de som skylder penger (debitorvennlig)?  Hvordan sikrer vi at regelverket ikke blir konkurransevridende?
  • Loven har ingen spesielle regler for håndtering av lønnskrav og nedbemanning. Lar staten arbeidstakerne i stikken når loven ikke har regler som hjelper bedriftene med raskere nedbemanning og dekning av lønnskrav i rekonstruksjonsforhandlinger? 
  • Hvis loven virker, og flere forsøker rekonstruksjonsforhandlinger, vil dette gi økt påtrykk på et allerede presset domstolsapparat. Hva slags domstolskapasitet og kompetanse er det behov for å investere i nå?