Ny avhandling om fiskeriforvaltning

Island, fiskebåter. Av TJH1976
Avhandlingen til Evangelos Toumasatos består av tre kapitler som alle kombinerer spillteori og fiskeriforvaltning. I hvert kapittel presenteres et unikt spill med sitt eget sett av egenskaper og sin egen struktur. Foto: Island (TJH1976, flickr)
Disputas

2. juni 2020 10:50

Ny avhandling om fiskeriforvaltning

Evangelos Toumasatos disputerer for doktorgraden ved NHH 15. juni med avhandlingen «Essays on game theory and fisheries management».

Avhandlingen består av tre kapitler som alle kombinerer spillteori og fiskeriforvaltning. I hvert kapittel presenteres et unikt spill med sitt eget sett av egenskaper og sin egen struktur.

Evangelos Toumasatos, PhD-kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.
Evangelos Toumasatos, PhD-kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

I det første kapitlet undersøker kandidaten muligheten for samarbeidende koalisjoner i makrellfisket i det nordøstlige Atlanterhavet. Forfatterne bygger på den økonomisk faglitteratur om koalisjonsspill og eksternaliteter for å undersøke sannsynligheten for samarbeid mellom partene før og etter Brexit. Partene her utgjøres av EU, Storbritannia, Norge, Færøyene og Island etter Brexit mens Storbritannia rimeligvis inngår i EU før Brexit.

Resultatene viser at koalisjonene før Brexit var stabile i alle scenariene som ble testet, mens etter Brexit var det bare ett stabilt scenario. Dette kapitlet er for øvrig publisert i International Game Theory Review.

I det andre kapitlet brukes en sesongbasert bioøkonomisk modell for å se på konsekvensene av fravær av samarbeid i fiskerier med periodiske variasjoner, som for eksempel nordøst-arktisk torsk, makrell og norsk vårgytende sild. Sesongvariasjon er et viktig trekk ved flere av disse fiskeriene. Resultatene viser fravær av samarbeid når man har en strategisk leder og flere følgere. Det typiske, sammenliknet med en situasjon der aktørene ikke tenker strategisk, er at lederen fører en mer aggressiv fiskestrategi til alle årstider. Som konsekvens av dette vil mindre aktører enten la være å delta eller komme sent inn i fisket.

I det tredje kapitlet prøver en å forstå og kvantifisere grunnlaget for fiskeriavtaler. Siden etableringen av 200-mils fiskerigrenser, har en rekke nasjoner inngått bilaterale avtaler om tilgang til fiskebestander i hverandres farvann. I dag er kanskje de mest kjente avtalene av denne typen de såkalte bærekraftige fiskeripartnerskapsavtalene (SFPA) mellom EU og ikke-EU land som Mauritania og Marokko. Forfatterne bruker en spillteoretisk modell til å analysere tilfellet der det landet som har råderett over fiskeressursen står overfor følgende dilemma: gi fiskekvotene til innenlandske aktører eller selge dem til utlandet for en gitt pris. Hva som er best er ikke opplagt og avhenger av en rekke faktorer.

Veiledere:

Professor Stein Ivar Steinshamn (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Leif Kristoffer Sandal, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Amanuensis Marko Lindroos, Universitetet i Helsinki

Tid og sted:

Zoom videokonferanse, 15. juni 2020
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Game Theory and Climate Agreements

Bedømmelseskomiteen:

Professor Emeritus Rögnvaldur Hannesson (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Pedro Pintassilgo, Universitet i Algarve

Lone Grønbæk, Syddanske Universitet, SDU

Om kandidaten:

Evangelos Toumasatos har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.