Finner hvilken innvandrerandel som får svensker til å flytte

Bilde av mennesker som går i gate i Stockholm og bilde av Alexander L. P. Willén.
STUDIE OM SEGREGERING I SVENSKE NABOLAG: – Det vi finner er at den økte segregeringen ikke fører til dårligere prestasjoner på skole eller i arbeidslivet, sier førsteamanuensis Alexander L.P. Willén. Foto: Hallvard Lyssand / Unsplash v. Jon Flobrant
NHH Av Mari Hansen Ingleson

10. juni 2020 14:54

Finner hvilken innvandrerandel som får svensker til å flytte

Forskning fra NHH viser at det finnes et kritisk punkt som gjør at et nabolag utvikler seg mot total segregering.

– I forbindelse med flyktningkrisen som preget Europa for noen år siden, ønsket vi å forstå hvordan bosetning og interaksjon mellom ulike grupper påvirker hverandre, sier Alexander L. P. Willén.

Willén er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi. Sammen med Anders Böhlmark har han publisert «Tipping and the Effects of Segregation» i tidsskriftet American Economic Journal: Applied Economics. 

– Vi analyserer hvordan etnisk befolkningssammensetning i svenske nabolag påvirker utdannings- og arbeidsmarkedsutfall på kort og lang sikt. Vi ser på forskjellene på de som blir boende i et nabolag som blir segregert, og de som bor i et nabolag som ikke blir det.

Les også:

Det er inntektene fra sjøen som gjør nordmenn til et av verdens rikeste folk

– Fotsporene våre i verdensøkonomien er verken store eller tydelige. Men innen skipsfart har Norge hevdet seg i den internasjonale konkurransen, sier professor Stig Tenold.

Kritisk punkt for innvandrerdel

– Det er mulig å finne et kritisk punkt som gjør at et nabolag tipper over, og utvikler seg mot total segregering. Vi fant at når andelen ikke-vesteuropeiske nådde om lag 17 til 18 prosent, begynte svensker å flytte ut av området. Det førte til en veldig kraftig diskontinuitet i utviklingen av befolkningskomposisjonen, sier Willén.

Han legger til at det i praksis vil si at et nabolag med 18 prosent innvandrere vil tippe over og bli segregert, mens et nabolag med 17 prosent innvandrere ikke vil det.

– Når vi finner dette fenomenet i bosettingsmønsteret i Sverige, er det interessant å undersøke om det skjer noe med prestasjonene til de som blir boende. Om vi kan finne en grunn til at folk flytter ved denne andelen innvandrere, sier han.

For å måle effektene av at et nabolag tipper over benytter Willén og Böhlmark «Regression Discontinuity Design». De sammenlikner individer i nabolagene rett over vippepunktet med innvandrerdel som er rett over dette punktet, men individer i nabolag som er rett under.  

Les også: 

Dette mener norske samfunnsøkonomer om håndteringen av koronakrisen

Majoriteten av samfunnsøkonomer i Norge støtter myndighetenes smitteverntiltak, selv om det får dramatisk følger for norsk økonomi. De er uenige om hvorvidt tiltakene skal finansieres fra oljefondet, viser ny studie.

Fører ikke til dårligere prestasjoner

– Det vi finner er at den økte segregeringen ikke fører til dårligere prestasjoner på skole eller i arbeidslivet, sier Willén.

Ti år senere så er det i prinsippet ingen forskjell på typen utdanning de som ble boende tar, og de som flyttet ut tar. Det er ingen forskjeller i hvor mye de tjener i arbeid, eller hvor stor andel som går arbeidsløse.

– Vi finner ingen forskjeller i sosial status eller sosiale forskjeller. Vi finner ingen forskjeller i de faktorene som vi tror har betydning for arbeidsmarkedet som tyder på at de som bor i nabolag med høyere andel innvandrere presterer dårligere, sier han.

Kan se hvilke områder som står i fare for å bli segregerte

Han forklarer at det å identifisere hvor punktet på hvor et nabolag tipper over kan være interessant informasjon for beslutningstakere. Da kan de lettere identifisere hvilke områder som står i fare for å bli segregerte.

– Når et nabolag nærmer seg dette punktet, så kan vi se at det raskt blir mindre populært for majoritetsbefolkningen. Disse nabolagene kan over tid utvikle seg mot å bli helt segregerte, sier Willén.