Bjørndal til teknisk beregningsutvalg for klima

Is som smelter og Professor Mette Helene Bjørndal. Foto: Pexels/NHH
Teknisk beregningsutvalg skal foreslå metoder for beregning av klimaeffekten av statsbudsjettet, og metoder for vurdering av hvordan endringer på statsbudsjettet sin inntekts- og utgiftsside påvirker klimagassutslipp. Foto: Pexels/NHH
NHH Av Mari Hansen Ingleson

23. juni 2020 16:32

Bjørndal til teknisk beregningsutvalg for klima

Professor ved Institutt for foretaksøkonomi, Mette Helene Bjørndal, er nytt medlem i teknisk beregningsutvalg for klima.

Teknisk beregningsutvalg for klima videreføres. Utvalget får ny leder, og styrkes med nye medlemmer. Professor ved Institutt for foretaksøkonomi, Mette Helene Bjørndal, er blant de nye medlemmene i utvalget. Hun styrker utvalget med ytterligere kompetanse innen metode.

Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Erik Øiolf Sørensen, fortsetter i utvalget som ble satt ned i 2018.

Les utvalgets rapport for 2019

Beregning av klimaeffekt

Teknisk beregningsutvalg skal foreslå metoder for beregning av klimaeffekten av statsbudsjettet, og metoder for vurdering av hvordan endringer på statsbudsjettet sin inntekts- og utgiftsside påvirker klimagassutslipp. Utvalget skal også foreslå metoder for å vurdere klimaeffekten og kostnadene ved virkemidler som ikke er på statsbudsjettet.

Utvalget skal gi råd om forbedringer i metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet, og peke på områder der det er særlig behov for kunnskapsutvikling.

De skal også peke på hovedutfordringene ved dagens metodevalg, og gi innspill for modellutvikling.

Les utvalgets mandat her

Utvalget består av:

  • Professor Knut Einar Rosendahl (leiar), Nordre Follo
  • Forskingsleiar Anne Madslien, Oslo
  • Forskingsleiar Taran Fæhn, Oslo
  • Forskingsleiar Steffen Kallbekken, Oslo
  • Professor Erik Øiolf Sørensen, Bergen
  • Professor Mette Helene Bjørndal, Alver
  • Professor Asgeir Tomasgard, Trondheim

Les også:

Utformer fremtidens pensjonssystem

Professor Ola H. Grytten er medlem i pensjonsutvalget, oppnevnt av regjeringen. Ekspertutvalget skal evaluere om pensjonsreformen fra 2011 virker etter hensikten, og foreslå eventuelle justeringer.