– Det handler om å agere raskt og selv skape muligheter

Bygg. Bram Timmermans
– Det handler om å agere raskt, og skape muligheter selv. I et oppstartselskap er det ingen sjef som tar beslutningen, det er gründeren selv som bearbeide tilgjengelig informasjon og ta en beslutning. Derfor tror jeg det er viktig at studentene lærer entreprenørskap, sier professor Bram Timmermans. Foto: pxhere
Av Mari Ingleson Hansen

5. august 2020 12:39

– Det handler om å agere raskt og selv skape muligheter

Da Gründerskolen ble avlyst på grunn av koronapandemien, satt professor Bram Timmermans i gang sommerprogrammet «10 weeks to launch».

 «10 weeks to launch» var et kurs i entreprenørskap, som ga studentene den kunnskapen og praksisen de trenger for å starte sitt eget selskap.

Professor Bram Timmermans ved Institutt for strategi og ledelse var ansvarlig for kurset. Han fikk med seg 12 mentorer fra ulike gründermiljøer, som veiledere for studentene gjennom sommeren.

– Hent fram gründeren i deg!

Forskningsrådet lokker med én million kroner til en god forretningsidé. NHH-forsker Bram Timmermans har følgende oppfordring til studentene: – Hent fram gründeren i deg og søk.

Fra idé til operasjonalisering

– Gründerskolen ble avlyst i år, og det førte til at en gruppe studenter satt med hull i studieplanen. Derfor tenkte jeg at vi kunne lage et tilbud hvor studentene kan gjennomføre et kurs i entreprenørskap i løpet av sommeren, sier Timmermans.

Undervisningen var samlingsbasert, og tok for seg tema knyttet til å starte en bedrift. Fra utvikling av ideen til operasjonalisering. Alle studentene fikk hver sin mentor. Mentorene er alle NHH alumni, og er tilknyttet gründermiljøer.

– Mentorene bistår studentene, og hjelper dem å utvikle seg. De gir dem en forståelse av hvordan fatte beslutninger under usikkerhet, sier han.

Skaper egne muligheter

Timmermans forteller at å kunne entreprenørskap blir stadig mer relevant for flere sektorer. Endringer skjer raskt, så det er vel så viktig kunnskap for etablerte bedrifter og offentlig sektor, som for de som ønsker å starte noe.

Oljeindustrien tømte markedet for talent

– Det kan se ut som om norsk olje- og gassindustri har tømt relaterte industrier for talent. Samtidig som de har presset på lønningene deres, sier NHH-forsker Bram Timmermans.

– Det handler om å agere raskt, og skape muligheter selv. Entreprenørskap krever både handling og beslutning. I et oppstartselskap er det ingen sjef som tar beslutningen, det er gründeren selv som bearbeide tilgjengelig informasjon og ta en beslutning. Derfor tror jeg det er viktig at studentene lærer entreprenørskap, sier han.

Etter endt kurs, skal studentene ha et godt grunnlag for å ta en avgjørelse om de ønsker å sette ideen de har jobbet med i sommeren ut til live, eller ikke.

– Det er opp til dem om de ønsker fortsette. Formålet med kurset er ikke at alle starter en virksomhet, men at de lærer og kan ta reflekterte beslutninger, sier Timmermans.

– Mye vilje og tro på egne ideer

Maren Hjort Bauer var blant mentorene som bidro i kurset. Bauer startet for noen år siden Katapult Ocean, et selskap som har investert i 22 oppstartsselskaper fra 14 land. Nå jobber hun med å sette opp et havfond for selskaper som har kommet lengre i skaleringen.

Maren Hjort Bauer
Maren Hjort Bauer var blant mentorene som bidro i kurset. Bauer startet for noen år siden Katapult Ocean, et selskap som har investert i 22 oppstartsselskaper fra 14 land.

– Min målsetning er å bidra til at den blå økonomien vokser på en bærekraftig måte. Jeg gjør dette ved å investere i og støtte ledende vekstselskaper innen havnæringene. Selskapene må ha en positiv påvirkning på havet og samfunn samtidig som de har konkurransedyktig finansiell avkastning, sier hun.

Bauer forteller at hun ønsket å bidra i kurset fordi det er gøy å jobbe med og hjelpe studenter som ønsker å starte egne selskaper.

– Da jeg gikk på NHH, var det få som startet noe selv, og det er flott å kunne bidra til de som ønsker å gå den retningen. Tiden på NHH var fantastisk. Både lærerik og morsom, så det er hyggelig å gi tilbake.

Hun håper kurset gir studentene motivasjon til å prøve å starte egne selskaper, samtidig som de forstår håndverket som kreves. De må ha rett forretningsmodell, et kommersielt potensial, evne analytisk og strategisk tenking, et godt team og nettverk.

– I tillegg er det viktig med en viss ydmykhet for å ta til seg råd fra andre. Men jeg sier «en viss» fordi mange av de mest suksessfulle gründerne jeg kjenner er sterke personligheter med mye vilje og tro på egne ideer, sier Bauer.

– Unngå feilene vi gjorde

AI-strategi og lederkompetanse

Regjeringens strategi for kunstig intelligens tar for lett på hva som skal til for å realisere verdiene, skriver professor Tor W. Andreassen og førsteamanuensis Bram Timmermans ved NHH.

Christoffer Pettersen er siviløkonom fra NHH og gründer i AVO Consulting, og er blant mentorene som bidrar i kurset.

– Etter 4,5 år som gründer av mitt eget selskap hadde jeg veldig lyst å bidra til kurset som mentor. Både for min egen utvikling og læring, men også for å kunne støtte studentene slik at de kanskje kunne unngå å gjøre alle de samme feilene som oss.

Pettersen håper at studentene får en bedre forståelse av hva det vil si å starte sitt eget selskap, og finne ut gründerlivet er for de eller ikke.

– Verden endrer seg raskere enn noen gang. Det har aldri vært viktig å forstå mulighetene og utfordringene dette gir. Det finnes ikke en bedre måte å lære på enn å kjenne forskjellen på teori og praksis på kroppen. Gjøre sine egne erfaringer og med det skrive sin egen historie, sier han.