Thorburn om ny rekonstruksjonslov

Video

30. april 2020 16:38

Thorburn om ny rekonstruksjonslov

Stortinget vedtok nylig en midlertidig lov som skal hindre unødige konkurser som følge av koronakrisen. Finansprofessor Karin S. Thorburn forklarer her bakgrunnen for og noen risikomomenter ved den nye loven.

Stortinget vedtok den 28 april en ny midlertidig lov om rekonstruksjon, egnet til å forhindre unødvendige konkurser av ellers levedyktige selskaper som strever med dårlig lønnsomhet og likviditet som følge av koronakrisen.

Eksisterende lovverk tvinger konkursrammede selskaper til å stenge ned driften umiddelbart, noe som potensielt kan skade norsk økonomi når den skal hente seg inn igjen etter krisen.

Webinaret diskuterer prinsipper som karakteriserer god konkurslov, og hvordan eksisterende norsk konkurslov og den nye midlertidige rekonstruksjonsloven svarer opp mot disse.

I videoen over forklarer professor Karin S. Thorburn fra Institutt for finans ved NHH noen faktorer rundt den midlertidige loven og noen utfordringer som kan følge med.

Professor Thorburn går mer i dybden om temaet på et webinar i regi av NHH Alumni den 7. mai.

Der vil hun blant annet diskuterer prinsipper som karakteriserer god konkurslov, og hvordan eksisterende norsk konkurslov og den nye midlertidige rekonstruksjonsloven svarer opp mot disse.

Les mer og meld deg på webinaret