Katrine V. Løken i ekspertgruppe

Bilde av Katrine V. Løken.
KORONA-EKSPERTGRUPPE: Katrine V. Løken er nytt medlem i ekspertgruppen for samfunnsøkonomiske effekter av smitteverntiltak. De har fått tilleggsmandat for å vurdere økonomiske tiltak som er innført så langt og mulige tiltak videre. Foto: Odd Mehus
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

27. april 2020 13:12

Katrine V. Løken i ekspertgruppe

Professor Katrine V. Løken er nytt medlem av ekspertgruppen som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak. De skal også vurdere tiltak for vekst og omstilling.

Ekspertgruppen som ble nedsatt for å gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak, har fått et utvidet mandat fra Finansdepartementet. Gruppen skal i tillegg vurdere de økonomiske tiltakene som er innført så langt, og mulige tiltak for å stimulere til vekst og omstilling. De skal særlig se på hvordan incentiver skal forbedres.

LES PRESSEMELDINGEN OM TILLEGGSMANDATET

For å styrke gruppens kompetanse på enkelte områder, er ekspertgruppen utvidet med tre personer, deriblant NHH-professor Katrine V. Løken.

– Det er viktig at vi har et godt kunnskapsgrunnlag for beslutningene vi tar. Vi må sikre at de økonomiske tiltakene vi innfører treffer best mulig og bidrar til å trygge arbeidsplasser gjennom og etter koronakrisen. Når vi ser at smitteverntiltakene vil måtte vare over noe tid, blir spørsmålet om riktige incentiver i de økonomiske ordningene desto viktigere, sier finansminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Les også: 

Victor Norman om koronakrisen

Professor emeritus Victor D. Norman kommenterer tre forhold ved koronakrisen.

Skal vurdere når tiltak bør fases ut

Gruppens tilleggsmandat er å vurdere:

  • Hvordan og når midlertidige økonomiske tiltak bør fases ut.
  • Justeringer i tiltak, dersom disse vil måtte vare lenger enn man trodde innledningsvis.
  • Forutsetningene for, hvordan og når det bør settes inn økonomiske tiltak som skal stimulere til vekst og omstilling.

VEIEN UT AV KRISEN

I arbeidet skal ekspertgruppen se på mulige scenarier for smitteverntiltak og utviklingen i norsk økonomi.

– Regjeringen planlegger nå veien ut av krisen og hvordan vi får opp igjen aktiviteten i økonomien når virusutbruddet avtar. Da er det viktig at vi har en god forståelse for de langsiktige effektene av smitteverntiltak i samspill med de økonomiske tiltakene. Vi ønsker å forstå effekten på arbeidsmarkedet, næringslivet og økonomiens omstillingsevne, og hvordan dette påvirker fordelingen mellom generasjoner og ulike inntektsgrupper, sier finansministeren videre i pressemeldingen.

Rapporter og tilrådinger i tilknytning til tilleggsmandatet, skal gis til Finansdepartementet. Ekspertgruppens arbeid offentliggjøres i forbindelse med at saker legges frem for Stortinget.

Les også:

Koronakrisen endrer amerikaneres moral

En ny studie fra forskningssenteret FAIR ved NHH viser hvordan koronakrisen endrer hvor solidariske folk er og hvor mye ulikhet de aksepterer. Studien ble nylig publisert i The New York Times.