Hvordan mennesker tar politiske valg

Stortinget. Ole-Andreas Næss
Ole-Andreas Elvik Næss har skrevet sin doktorgradsavhandling om politisk økonomi. Et gjennomgående tema i denne avhandlingen er å prøve å forstå hvordan mennesker tar politiske valg. Foto: Stortinget (wikimedia)
Disputas

27. april 2020 11:34

Hvordan mennesker tar politiske valg

Ole-Andreas Næss disputerer for doktorgraden ved NHH 11. mai 2020 med avhandlingen «Essays in Political Economy».

Ole-Andreas Elvik Næss har skrevet sin doktorgradsavhandling om politisk økonomi. Et gjennomgående tema i denne avhandlingen er å prøve å forstå hvordan mennesker tar politiske valg.

Les avhandlingen her!

For å besvare dette spørsmålet, bruker Næss både teoretiske og empiriske metoder.

I det første kapittelet analyserer Næss sammenhengen mellom økonomisk ulikhet og politisk polarisering, og han viser at økende ulikhet kan bidra til økt polarisering.

I det andre kapittelet gjennomfører Næss et felteksperiment der han undersøker om en tekstmelding kan få flere personer til å bruke stemmeretten sin. Lav valgdeltagelse blir ofte sett på som et demokratisk problem, og Næss undersøker om en tekstmelding fra myndighetene kan bidra til å løse dette problemet. Han finner at en slik tekstmelding økte valgdeltagelsen i Bergen med 1-2 prosentpoeng.

I det tredje kapitelet analyserer han eksternaliteter knyttet til rapportering av kriminalitet.

Veileder:

Professor Eirik G. Kristiansen, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Tid og sted:

Zoom videokonferanse, NHH, 11. mai 2020
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Using Economic Theory to Understand Political Behavior»

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Justin Valasek (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Førsteamanuensis Olle Folke, Uppsala Universitet

Professor Patricia Funk, Università della Svizzera Italiana

Om kandidaten:

Ole-Andreas Næss har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH