Et «jobbintervju» med en hedgefondforvalter

Mann som noterer, og B. Espen Eckbo, professor II. Foto: Unsplash/NHH
En hedgefondforvalter lever jo av å sette sammen veddemål mot markedets egen prising. Det krever at man løper fort og liker det utrolige stresset, skriver professor II B. Espen Eckbo. Foto: Unsplash/NHH
Innlegg

27. april 2020 10:39

Et «jobbintervju» med en hedgefondforvalter

Er en hedgefondforvalter god på indeksforvaltning? Nei? Så hvorfor tar du da jobben?, skriver professor II ved Institutt for finans B. Espen Eckbo, i Dagens Næringsliv.

Velkommen til runde to i ansettelsesprosessen. Første runde gikk veldig bra: Du fremstår som en etisk, trygg og ikke minst sjenerøs person med sunt vett, integritet og gode lederegenskaper.

I dag vil vi snakke mer om det som teller aller mest for Ola nordmann: ditt syn på hvordan Oljefondet bør forvaltes.

1. Hva er det viktigste du lærte på Ivy-League finansskolen Wharton?

«At det koster utrolig mye å identifisere verdipapirer som finansmarkedet systematisk feilpriser. Dette er noe alle aktive fondsforvaltere per definisjon forsøker å klare, men som tunge datastudier viser at de aller færreste lykkes med. Resultatet er en dyr form for aktiv fondsforvaltning som ikke passer for et massivt fond som Oljefondet.»

2. Hva ser du som din viktigste oppgave i styringen av Oljefondet?

«Å redusere kostnaden ved driften av fondet. Som eier av fondet, har Stortinget gjennom finansdepartementet bestemt at fondet skal best mulig sikre verdien for fremtidige generasjoner. Dette gjøres best ved at man indekserer fondet, altså ved å holde en bredt diversifisert internasjonal portefølje av noterte aksjer og obligasjoner. I dag klarer forvalterne i Vanguard den jobben bedre enn Oljefondet. Dette vil jeg endre.»

Les også:

– Åpner pengesekken altfor lett

Professor Gernot Doppelhofer er blant de norske økonomene som i dag kommenterer FrPs forslag om å bruke overskuddet i oljefondet til å slette bompengegjelden.

3. Er en hedgefondforvalter god på indeksering?

«Det er et naturlig spørsmål, og svaret er sannsynligvis nei. En hedgefondforvalter lever jo av å sette sammen veddemål mot markedets egen prising. Det krever at man løper fort og liker det utrolige stresset som skapes av daglige prissvingninger i markedet. Men lykkes man, så betaler jo det seg. Indeksforvaltning er det stikk motsatte, nærmest en ordre om «don’t just do something, stand there!». Overskuddet fra oljen plasseres fortløpende i en bred verdens-portefølje som holdes passivt for å holde kostnaden nede.»

4. Så hvorfor tar du da jobben?

«Det er viktig for meg at Oljefondet kan ha stor innflytelse på fremtidsutviklingen. Når et fond av denne størrelsen snakker, så gir det gjenklang blant markedsdeltagere så vel som personer innenfor finanstilsyn og andre reguleringsorganer. Denne talerstolen vil jeg benytte meg av til å fremme de samfunnsøkonomiske prinsippene Oljefondet står for.»

LES OGSÅ:

NHH lanserer podcast om ledelse

NHH lanserer i dag podcasten "Ledertaffel – NHHs podcast om ledelse". Prorektor Therese Sverdrup og stipendiat Marius Jones har tatt med seg gjester i studio, for å diskutere ledelse og organisasjon.

5. Men Oljefondets kapital sirkulerer jo kun i annenhåndsmarkedet – hvilken samfunnsøkonomisk nytte har det?

«Det er riktig at ikke noe av fondets kapital går til selskapene de holder i sin investeringsportefølje. Selskaper som trenger ny kapital henter den fra andre, direkte investorer i primærmarkedet. Oljefondet er derfor ikke med på å bygge opp industrien i noe land de investerer i. Derimot påvirker fondet debatten rundt dette med god selskapsstyring og markedsregulering. Min jobb som hedgefondforvalter, som andre aktive fondsforvalteres, bidrar mer enn fondet til å skape en effisient prising av selskapene.»

6. Bør Oljefondet investere i Norge?

«Det er et godt spørsmål. Det er et faktum at nystartede selskaper i Norge sliter med å skaffe seg risikovillig egenkapital. Kapitalen eies stort sett av staten samt et knippe vellykkede norske forretningspersoner. Den private kapitalen rekker ikke til den nødvendige finansieringen av nystartede bedrifter, som jo er selve grunnlaget for Norges velferd i fremtiden. I tillegg til å legge til rette infrastrukturen her i landet, bør staten kunne tilby finansiering av oppstartsbedrifter. Jeg mener dette var en gang ideen bak det statlige fondet Argentum, men det fondet her jo i stedet valgt å investere i mer etablerte selskaper i Norden. Det har gitt Argentum bra avkastning men også dyre forvaltningshonorarer.»

7. Oljefondet har selv bedt om lov til å investere i unoterte aksjer i utlandet. Hva mener du om dette?

«Det er én ting å hjelpe med finansieringen av norske unoterte selskaper – men en annen ting å gjøre dette i utlandet. Bare tenk på muligheten for korrupsjon når en storeier (Oljefondet) er langt borte. Det krever en stor organisasjon ikke bare for å identifisere gode private selskaper å investere i, men også for å overvåke selskapenes drift på daglig basis. Dette er ikke noe Oljefondet noen gang kan klare like effektivt som eksisterende «private equity»-fond. Det er heller ikke særlig smart å bruke norske skattemidler til å finansiere norske bedrifters konkurrenter rundt omkring i verden. Nei, skal Oljefondet brukes til å ta posisjoner i private selskaper, så bør det bli innenfor Norges grenser.»

LES OGSÅ:

Laget nettsted for analyser av koronakrisen

Ti norske samfunnsøkonomer, tre av dem fra NHH, har opprettet et nettsted for å samle uavhengige analyser av koronakrisen, sett fra økonomisk synspunkt.

8. Inkluderer dette utvikling av et internasjonalt finanssenter i Norge?

«Ja, det gjør det. Oljefondets prestisje tiltrekker internasjonal oppmerksomhet. Denne kan brukes til å utvikle lokal finansekspertise, både praktisk og forskningsmessig. Finansnæringen er jo en primus motor for god kapitaltilførsel og derfor for ethvert lands næringsliv.»

9. Synes du Oljefondets styringsmodell er god?

«Det er klart uvanlig for statlige, ressursbaserte fond som Oljefondet å bli styrt via landets sentralbank. Noe av grunnen til dette er at makroøkonomisk styring og fondsforvaltning er to vidt forskjellige oppgaver. Å være god på den ene oppgaven betyr sjeldent at du er god på dent andre, så det er lite faglige synergier her. Men det kan ha en politisk fordel i den forstand at det gir norske skattebetalere en trygghet om at Stortingets grunnleggende målsetning med fondet blir respektert i praksis.»

10. Er du glad i å gå på ski?

«Ja, når alt er sagt er det jo derfor jeg flytter tilbake til Norge!»

Kronikken ble først pubilisert i Dagens Næringsliv 24. april 2020.

LES OGSÅ:

– Må forvente ustabilitet i fremtiden

– Norge påvirkes av den globale situasjonen, og nå ser vi at koronaviruset øker usikkerheten i markedene, sier NHH-professor Gernot Doppelhofer.