Essays on industrial organisation

wyndham
Timothy Guy Alaric Wyndham disputerer for doktorgraden ved NHH 17. april 2020 med avhandlingen «Essays on industrial organisation». Foto: AbsolutVision / Unsplash
Disputas

2. april 2020 13:42

Essays on industrial organisation

Timothy Guy Alaric Wyndham disputerer for doktorgraden ved NHH 17. april 2020 med avhandlingen «Essays on industrial organisation».

Avhandlingen analyserer effektene av teknologiske endringer og offentlige inngrep i to viktige markeder: markedet for nyheter (kap. 2, 3 og 5) og markedet for alkohol (kap. 4)

Det første kapitlet gir en introduksjon og oversikt over avhandlingen.

Det andre kapitlet, som er publisert I International Journal of Industrial Organisation, viser at en redusert moms på digitale aviser fører til at leserne må betale en høyere pris. Intuisjonen for dette overraskende resultatet henger sammen med at aviser opererer i et tosidig marked, og at en lavere moms fører til at den vil legge større vekt på inntekter fra lesermarkedet i forhold til fra annonsemarkedet.

Det tredje kapitlet, som er publisert I European State Aid Quarterly, anvender resultatene fra kapittel to og tilhørende litteratur til å argumentere for at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) feilaktig aksepterte at reduksjonen av momsen på norske digitale aviser er forenlig med prinsippene bak det indre markedet i EØS.

Det fjerde kapitlet tar utgangspunkt i økningen av antall vinmonopolutsalg til å undersøke sammenhengen mellom alkoholkonsum og sykefravær. Hovedfunnet er at én prosent høyere alkoholkonsum fører til at sykefraværet i gjennomsnitt øker med 0.16 prosent.

Det femte kapitlet returnerer til mediemarkedet, og analyserer effekten av at digitale aviser legger seg bak betalingsmurer. Dette er en sentral problemstillingen for digitale aviser, siden de må veie betydningen av økte abonnementsinntekter mot tap av annonseinntekter hvis de mister lesere grunnet betalingsmuren. Analysen viser at på kort sikt reduseres aviskonsumet med 3-4 % hvis de tar seg betalt fra leserne, og med 9-11 % på lang sikt.

Veiledere:

Professor Hans Jarle Kind (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Marko Koethenbuerger, ETH Zürich

Tid og sted:

Zoom videokonferanse, 17. april 2020
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Public policy with respect to the digital news industry – challenges and opportunities

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Sissel Jensen (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Jan Yngve Sand, UIT  

Professor Richard Friberg, SEE

Om kandidaten:

Timothy Wyndham har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.