Møen i nordisk skattesamarbeid

Professor Jarle Møen. Foto: Nikita Solenov
Professor Jarle Møen. Foto: Nikita Solenov
NHH Av Sigrid Folkestad

28. oktober 2019 10:43

Møen i nordisk skattesamarbeid

Finansdepartementet har oppnevnt professor Jarle Møen som nytt norsk medlem i Nordisk Skattevitenskapelig forskningsråd.

I september ble professor Jarle Møen oppnevnt som nytt norsk medlem i Nordisk Skattevitenskapelig forskningsråd.

Rådet består av tre medlemmer fra hvert land og ble opprettet ved traktat mellom de nordiske landene i 1973. Formålet er å fremme nordisk samarbeid innenfor økonomisk og juridisk skatteforskning.

Rådet deler ut midler til eksterne forskningsprosjekter, arrangerer en årlig skattekonferanse og utgir tidsskriftet Nordic Tax Journal. Fristen for å søke prosjektstøtte fra rådet er 1. april og 1. oktober hvert år.

Jarle Møen er nestleder ved NoCet -Senter for skatteforskning og instituttleder på Institutt for foretaksøkonomi.

Jarle Møens profilside