Tomme trusler – fisken blir i norske fjorder

Iver Bragelien. Foto: Marit Hommedal
Historisk har laksenæringen hatt en fantastisk reise, med gode rammebetingelser og dyktige eiere, ledere og medarbeidere, som har skapt helt utrolige verdier langs kysten. Samlet sett burde næringen være godt rustet for verdifallet som kommer hvis lakseskatten innføres, skriver Iver Bragelien. Foto: Marit Hommedal og Pexels v. Simon Migaj
Innlegg

8. november 2019 10:56

Tomme trusler – fisken blir i norske fjorder

Det er naturligvis alltid surt å miste verdier man trodde man hadde, men det hjelper å være steinrik når det skjer, skriver Iver Bragelien i Dagens Næringsliv.

I DN 5. november truet laksemilliardær Ola Braanaas med å flytte selskapet ut av landet om det blir innført lakseskatt. Jeg kan ikke vite om han faktisk vil gjøre alvor av trusselen eller ei, men det jeg vet, er at laksen fortsatt vil svømme i norske merder også etter at en eventuell særskatt på laks blir innført. Det kan jeg si fordi markedsprisen på lisenser for å ha laks i norske fjorder er så høy som den er.

Ved en innføring av en lakseskatt vil verdien av lisensene falle, og det samme vil verdien av selskapene som eier lisensene. Men etter at markedet har stabilisert seg, vil det bli akkurat like lønnsomt å investere i lisenser som i dag. Markedsprisen vil nemlig falle til et nivå hvor man i forventning vil tjene like mye på investeringer i lisenser som i andre investeringer med samme risiko.

Må godta lavere pris 

Siden lønnsomheten er så høy som den er i næringen, vil prisen på lisenser være høy også etter skatteendringen. Med mindre Braanaas er blitt så rik at han er villig til å «brenne penger», vil han velge å selge lisensene istedenfor å tømme fjorden for fisk. Braanaas må godta en lavere pris enn i dag, men det vil være mye bedre å selge lisensene (og merdene) enn å avvikle driften.

Av samme grunn vil heller ikke et eventuelt teknologisk skift, som gjør det mer attraktivt å drive oppdrett på land, tømme merdene i fjorden for laks. Igjen vil verdien på lisenser falle, til det blir like attraktivt å investere i fjordene som på land.

Vi trenger derfor ikke være redd for manglende nyinvesteringer i bransjen etter slike skattemessige eller teknologiske «sjokk». Etter at lisensene har falt i verdi, vil det være like lønnsomt å investere som før. Noen laksemilliardærer (og undertegnede) vil ha tapt litt av formuen sin, men våre velfungerende internasjonale kapitalmarkeder kan tilføre ny kapital, dersom det skulle være behov for det.

Risiko med investeringer

Det er kanskje ikke synd på Braanaas eller hans kolleger i bransjen som har tjent gode penger på å få lisenser gratis eller til lave priser historisk. På den annen side vil skatteskjerpingen kunne oppfattes som urettferdig av investorer som helt nylig har gått inn med sine sparepenger. Dette er dessverre en risiko man tar når man investerer. Det kan komme markedsendringer, teknologiske skift eller nye reguleringer som gjør investeringen mer eller mindre lønnsom enn forventet.

Historisk har laksenæringen hatt en fantastisk reise, med gode rammebetingelser og dyktige eiere, ledere og medarbeidere, som har skapt helt utrolige verdier langs kysten. Samlet sett burde næringen være godt rustet for verdifallet som kommer hvis lakseskatten innføres. Det er naturligvis alltid surt å miste verdier man trodde man hadde, men det hjelper å være steinrik når det skjer.

Kronikken ble publisert i Dagens Næringsliv 7. november 2019.