Sammenheng mellom generasjoners sosioøkonomiske status

familie
Temaet for avhandlingen til Erling Risa er intergenerasjonell mobilitet, mer konkret hvor sterk sammenhengen er mellom ulike generasjoners sosioøkonomiske status. Foto: pxhere.com
Disputas

21. november 2019 14:25

Sammenheng mellom generasjoners sosioøkonomiske status

Erling Risa disputerer for doktorgraden ved NHH 4. desember 2019 med avhandlingen «Essays on Intergenerational Mobility».

Erling Risa er PhD-kandidat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.
Erling Risa er PhD-kandidat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Temaet for avhandlingen til Erling Risa er intergenerasjonell mobilitet, mer konkret hvor sterk sammenhengen er mellom ulike generasjoners sosioøkonomiske status. Sosioøkonomisk status kan referere til flere ulike ting, men typiske eksempler er inntekt, utdanning og yrke.

Avhandlingen består av tre kapitler som hver analyserer ulike spørsmål knyttet til intergenerasjonell mobilitet. Den overordnede fremgangsmåten i avhandlingen er å kombinere detaljerte datasett på populasjonsnivå med moderne statistisk metode for å avdekke nye sammenhenger.

Avhandlingen studerer for eksempel hvordan ulike aspekter ved familien og oppvekstmiljøet henger sammen med et individs inntekt og utdanning senere i livet, og hvorfor vi observerer høyere grad av intergenerasjonell mobilitet i noen deler av Norge enn andre.

Veiledere:

Professor Kjell Gunnar Salvanes (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi og FAIR, NHH

Professor Mikael Lindahl, Universitetet i Gøteborg

Tid og sted:

Karl Borch Aud, NHH, 4. desember 2018.
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Machine learning: What it can and cannot do for economics

Bedømmelseskomiteen:

Professor Erik Ø. Sørensen (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi og FAIR

Førsteamanuensis Jan Stuhler, Universitetet Carlos III de Madrid

Førsteamanuensis Jo Blanden, Universitetet i Surrey

Om kandidaten:

Erling Risa har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Kontakt:

Erling.Risa@nhh.no