Hvorfor velger ikke flere kvinner å studere økonomi?

vinner og økonomi: – Jeg mener at informasjon er svært viktig når det kommer til å rekruttere flere kvinnelige studenter og jeg tror at flere hadde ønsket å studere økonomi dersom de visste mer om hvor bredt studiet er og hvor mange valgmuligheter studiet gir, sier Ingrid Stolt-Nielsen (i midten). T.v. Linn Antonie Vårdal Solheim og Hanne Sofie Nygaard. Foto: Kristian Sweeney/NHHS
Kvinner og økonomi: – Jeg mener at informasjon er svært viktig når det kommer til å rekruttere flere kvinnelige studenter og jeg tror at flere hadde ønsket å studere økonomi dersom de visste mer om hvor bredt studiet er og hvor mange valgmuligheter studiet gir, sier Ingrid Stolt-Nielsen (i midten). T.v. Linn Antonie Vårdal Solheim og Hanne Sofie Nygaard. Foto: Kristian Sweeney/NHHS
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

22. november 2019 08:46

Hvorfor velger ikke flere kvinner å studere økonomi?

Over hele verden går den samme debatten: Hvorfor griper ikke flere kvinner mulighetene som ligger i økonomistudier? Professor Wendy Carlin leder et globalt prosjekt som prøver å endre på nettopp dette.

Wendy Carlin
Professor og leder av CORE-prosjektet, Wendy Carlin. Foto: Hallvard Lyssand

– Bildet av hvem som studerer økonomi kan du få ved å spørre Google. Det du får er et bilde av en hvit mann i dress, sier Wendy Carlin, professor ved University College London (UCL) og leder av CORE-prosjektet.

Carlin startet CORE-prosjektet for å få flere kvinner til å studere økonomi. Hun vil vise fremtidige studenter verden over at økonomi også handler om samfunnsaktuelle temaer, som bærekraft og ulikhet.

ønsker mer bærekraft på pensum 

UCL-professoren besøker NHH fredag 22. november for å snakke om kjønnsforskjeller i akademia og erfaringer fra prosjektet. Hun skal også komme med innputt på NHHs pågående arbeid om kjønnsbalanse. Les mer om arrangementet med påfølgende paneldebatt.

Carlin mener at denne nye tilnærmingen til økonomi vil appellere til alle studenter, men særlig kvinner. Dette skriver hun og en fagfelle om i en artikkel i The Conversation.

– Om du spør studenter om hva de mener er de største problemene økonomer burde adressere, svarer de ulikhet, klimaendringer, verdiskaping og økonomisk ustabilitet. Våre kurs burde begynne med disse store spørsmålene og vise hvordan økonomi kan hjelpe oss til å forstå dem, sier hun.

Les også:

For få kvinner i finans – starter kvinnelig børsklubb på NHH

– Vi ønsker å snu trenden, sier NHH-student Lisa Naustdal. Med 200.000 i startkapital fra DNB, starter hun og syv andre medstudenter Femme Forvaltning – en børsklubb utelukkende for kvinner ved NHH.

– Utfordringen er ikke det vi lærer

Tre studenter som NHH har tatt kontakt med, er delvis enig med Carlin. De mener ikke at økonomifaget trenger fornyelse, men at bredden i studiet bør fremheves i rekrutteringen:

– Det Carlin etterspør finnes allerede i dagens økonomiutdannelser. Utfordringen er ikke det vi lærer, men heller å få frem hva vi faktisk lærer. Selv holder jeg på med en bachelorgrad og har hatt alt fra psykologi og markedsføring til matematikk og rettslære, sier Linn Antonie Vårdal Solheim (21).

Solheim får støtte av medstudentene Hanne Sofie Nygaard (23) og Ingrid Stolt-Nielsen (23), som tar henholdsvis bachelor- og mastergrad ved NHH.

– Jeg mener at informasjon er svært viktig når det kommer til å rekruttere flere kvinnelige studenter og jeg tror at flere hadde ønsket å studere økonomi dersom de visste mer om hvor bredt studiet er og hvor mange valgmuligheter studiet gir, sier Stolt-Nielsen.

Studentene hadde ikke kjennskap til CORE-prosjektet fra før, men Stolt-Nielsen fremhever metoden de bruker:

– Jeg synes det er positivt at prosjektet fokuserer på å gi flere kvinnelige studenter lyst til å studere økonomi, fremfor å kvotere inn kvinner ved bruk av for eksempel kjønnspoeng, sier hun.

Linda Nøstbakken
–Vi utdanner mange av fremtidens ledere og da er det ekstremt viktig at vi rekrutterer for mangfold. Både i Norge og verden er kvinner underrepresenterte innenfor økonomifeltet, sier prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken. Foto: Eivind Senneset

LEs også:

Tar opp kvinners utfordringer på arbeidsmarkedet

NHH-professor Astrid Kunze er blant innlederne i en paneldebatt som FETT - Feministisk tidsskrift arrangerer på Litteraturhuset.

CORE-prosjektet:

  • CORE er et internettbasert introduksjonskurs til økonomistudenter tidlig i studieløpet
  • Prosjektet bruker samfunnsaktuelle problemstillinger for å gi en innføring i økonomiske begreper og kvantitativ metode
  • Har produsert The Economy, en gratis e-bok, som blir brukt av høyskoler og universiteter over hele verden

Kilde: CORE

Mål om 40 prosent kvinner

NHH har som mål at alle utdanningsprogrammene skal ha minst 40 prosent av hvert kjønn, som fremgår i høyskolens strategi for 2018 til 2021. I årets opptak til bachelorstudiet var kvinneandelen 36,9 prosent, en oppgang på 2,5 prosentpoeng fra i fjor. På masterprogrammene er kvinneandelen litt høyere.

– På lang sikt mener jeg vi bør ligge på ca. 50 prosent. Vi utdanner mange av fremtidens ledere og da er det ekstremt viktig at vi rekrutterer for mangfold. Både i Norge og verden er kvinner underrepresenterte innenfor økonomifeltet, sier prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken.

Prorektoren mener, som studentene og Wendy Carlin, at et viktig tiltak for å øke kvinneandelen, er å få fram bredden i økonomifaget og at økonomi er viktig for å forstå og løse samfunnsproblemer.

NHH har gjort flere tiltak på dette området, som aktiv bruk av kvinner i markedsføring og rekruttering. 

– I tillegg ønsker vi å fremme gode kvinnelige rollemodeller, inkludert bedre kjønnsbalanse i fagstab, sier Nøstbakken.

Les også:

Tiril (22) kåret til verdens råeste finanskvinne

I konkurranse mot kvinnelige økonomistudenter fra 14 andre land, gikk NHH-student Tiril Flørnes Støle av med seieren som verdens «Corporate Finance Woman of the Year».