Utviklet en modell for mislighold av kredittkort

kredittkort
I sin avhandling «Predicting Credit Card Delinquency: A Fundamental Model of Cardholder Financial Behavior» utvikler PhD-kandidat Håvard Huse en modell for mislighold av kredittkort ved å benytte realistiske forutsetninger om økonomisk beslutninger. Foto: pxhere.com
Disputas

5. november 2019 15:57

Utviklet en modell for mislighold av kredittkort

Håvard Huse disputerer for doktorgraden ved NHH 14. november 2019 med avhandlingen «Predicting Credit Card Delinquency: A Fundamental Model of Cardholder Financial Behavior».

Håvard Huse

Denne avhandlingen utvikler en modell for mislighold av kredittkort ved å benytte realistiske forutsetninger om økonomisk beslutninger. Avhandlingen har følgelig to ulike bidrag.

For det første så modelleres mislighold direkte ved å benytte mekanismer foreslått fra teori om økonomiske beslutninger og mentale regnskap. Dette tillater en mer realistisk modellering av atferden hos kredittkortkunder, samtidig som validiteten av de teoretiske begrepene testes.

For det andre, representerer avhandlingen en videreutvikling av forskning innen kredittvurdering. Modellen tar høyde for individuell heterogenitet, samt at dynamiske effekter inkluderes gjennom segmenter. Dette gjør at den potensielt ulike atferden som observeres for kunder som misligholder og kunder som ikke misligholder avdekkes direkte.

Resultatene viser hvordan strukturen til de dynamiske effektene i modellen forbedrer prediksjon av mislighold og gir en mer presis forståelse av atferden kredittkortkunder viser. Den foreslåtte modellen predikerer mislighold bedre enn algoritmer fra maskinlæring som ofte benyttes på kredittvurderingsdata.

Veiledere:

Professor Sven Arne Haugland (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Førsteamanuensis Auke Hunneman, Handelshøyskolen BI

Tid og sted:

Jebsensenteret, NHH, 14. november 2019
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Implementing models for credit card delinquency

  1. How can firms implement these models? 
  2. How to organize these analyses/models in a credit card company?
  3. What are the possible obstacles? What kind of staff do you need? How to organize efforts/organizational issues?

Bedømmelseskomiteen:

Professor Jonas Andersson (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor P.S.H. Leeflang, Universitetet i Groningen

Førsteamanuensis Aurélie Lemmens, Tilburg School of Economics and Management

Om kandidaten:

Håvard Huse har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Kontakt:

havard.huse@bi.no