Optimal høsting av fisk

fisk
Avhandlingen til Yuanming Ni fokuserer på optimal høsting av fisk basert på bio-økonomisk modellering, dvs. modeller som kombinerer økonomi og biologi. Ni har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi og tilknyttet forskningssenteret ENE (Energy, Natural Resource and the Environment), NHH. Foto: wikimedia
Disputas

12. november 2019 18:27

Optimal høsting av fisk

Yuanming Ni disputerer for doktorgraden ved NHH 26. november 2019 med avhandlingen «Essays on fishery management».

PhD-kandidat Yuanming Ni, Institutt for foretaksøkonomi, NHH.
PhD-kandidat Yuanming Ni, Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Avhandlingen fokuserer på optimal høsting av fisk basert på bio-økonomisk modellering, dvs. modeller som kombinerer økonomi og biologi. Målet er å utvikle nye modeller som potensielt forbedrer vår forståelse av emnet. Hvert kapittel inneholder en bio-økonomisk modell med et spesifikt numerisk eksempel for å gi relevante resultater for praktisk forvaltning.

Det første kapitlet studerer effekten av rekrutteringsmønstre og miljøpåvirkninger på optimal utnyttelse av en fiskebestand. Basert på bio-økonomisk modellering av nordøst-atlantisk makrell, som også tar alder på fisken med i betraktning, finner forfatteren at aldersstrukturerte modeller er ganske følsomme for parametervalg. Parameterkombinasjoner som favoriserer den eldre fisken, har en tendens til å gi på-og-av fiske eller såkalt pulsfiske.

Det andre kapitlet tar hensyn til sesongvariasjoner i fisket på en systematisk måte. Den numeriske illustrasjonen viser at en sesongmessig dynamisk modell åpner for naturlig forekommende stengning av fisket innenfor sesongen. Slike resultater blir gjerne oversett i modeller uten sesongvariasjon.

Det tredje kapitlet analyserer et predator-byttesystem med torsk og lodde. Analysen impliserer mulig utryddelse av byttedyret (lodde) under optimal fangst i en verden med usikkerhet. Kapitlet beskriver også et nytt fenomen, nemlig "superfangst", som betyr at fangsten av predatoren blir enda høyere enn det som ellers ville være optimalt.  

Veiledere:

Professor Stein Ivar Steinshamn (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Leif Kristoffer Sandal, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Karl Borch Aud., NHH, 26. november 2019
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Age-structured models vs. biomass models in the analysis of optimal harvesting

Bedømmelseskomiteen:

Professor Anders Skonhoft (leder for komiteen), NTNU

Seniorforsker Ayoe Hoff, Københavns Universitet

Lektor Lone Grønbæk, Syddansk Universitet

Om kandidaten:

Yuanming Ni har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi og tilknyttet forskningssenteret ENE (Energy, Natural Resource and the Environment), NHH.

Kontakt:

Yuanming.Ni@nhh.no