Lønnsom og grønn private equity

Illustrasjonsbilde av naturen.
PE-bransjen har et stort potensial for å drive lønnsomt og bærekraftig. Dette fordi de har lang investeringshorisont, de sitter tett på ledelsen og har kunnskap om endring og lønnsomhet, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Pexels.
Innlegg

23. mars 2019 16:57

Lønnsom og grønn private equity

Aktører innen private equity har alle muligheter til å bidra til den grønne omstillingen og samtidig tjene gode penger på det.

Skrevet av: Førsteamanuensis Carsten G. Bienz, Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen ved henholdsvis NHH og HINN, samt Susanne Gløersen i SustainableInsight.

Det er ingen hemmelighet at PE-bransjen, som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs, har hatt et noe varierende omdømme, og at bransjen historisk sett ikke har vært kjent for å tenke vekst i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Vi hevder imidlertid at både PE-selskaper og tidligfaseinvesteringer er i en unik posisjon til å bidra til bærekraftig og lønnsom business. Skal vi klare å løse bærekraftsproblemene verden står overfor, er vi helt avhengig av at eiere, styrer og ledelse i bedrifter integrerer bærekraft i deres forretningsmodeller.

PE-bransjen har store muligheter til å levere reelle løsninger på dagens klimautfordringer. Nylig hentet det norske oppkjøpsfondet Summa Equity inn 6 milliarder kroner som skal investeres i selskaper som løser globale utfordringer. De hevder å være verdens første oppkjøpsselskap som knyttet seg opp mot og integrerer FNs bærekraftsmål i strategiene til selskapene de kjøper.

Les også:

PE-bransjen i unik posisjon til å bidra i klimakampen

– Finansbransjen kan ikke være likegyldig til klimaendringene. PE-selskaper bør ta en enda mer aktiv rolle i utviklingen av et grønnere Norge, sier finansforsker Carsten Bienz.

Bransje i unik posisjon

PE-bransjen har et stort potensial for å drive lønnsomt og bærekraftig. Dette ble bekreftet da mer enn 80 deltakere fra næringen i februar møttes til samtaler om klimaproblemets muligheter og trusler. Møtet var i regi av NHH, Norske Venturekapitalforening og SustainableInsight. Her var bransjen enige om at de kan spille en ledende rolle i å både bidra til og tjene på det grønne skiftet. Dette fordi:

  • De har lang investeringshorisont: PE-bransjen har ofte et fire til syv års perspektiv for investeringer. Dette er en relativt langsiktig investeringshorisont, sammenlignet med enkelte investeringer i børsnoterte selskaper. For å etterse en god salgspris, må selskapet det investeres i også være (bærekraftig) attraktivt de påfølgende 4-7 årene. Bransjen har følgelig insentiver til å videreutvikle og innovere selskaper til å posisjonere seg i, og etterse selskapets robusthet i den grønne omstillingen.

  • De sitter tett på ledelsen: PE-aktører har ofte, i motsetning til mange investorer i børsnoterte selskaper, store eierandeler i selskapene de investerer i, de sitter tett på ledelsen og har både finansielle muskler og nettverket til å prioritere investeringer og strategier som posisjonerer selskaper i det grønne skiftet. Dette kan de utnytte til å påvirke ledelsen og selskapet til grønn verdiskaping og bevege selskapet i et mer miljøvennlig retning - ofte gjennom styreplasser.

  • De har kunnskap om endring og lønnsomhet: En av næringens mange styrker, er dens evne til å videreutvikle, effektivisere og omstille selskaper, slik at de blir mer konkurransedyktige. Denne kunnskapen skiller dem fra mange andre investorer, og setter PE-aktørene i en unik posisjon til å kapitalisere og kommersialisere grønne forretningsmuligheter. Dette kan bransjen utnytte til å utvikle og fornye produkter, tjenester, drift og forretningsmodeller i en grønnere retning. Samtidig er bransjen i stand til å gjøre kostnadsreduksjoner gjennom energieffektiviseringer, og de kan gjøre mer presise vurderinger om investeringsselskapenes forretningsmodeller. Tåler selskapene deres møtet med det grønne skiftet, eller bør de endres for å overleve i fremtiden?
Carsten Gero Bienz og Susanne Gløersen.
Førsteamanuensis og leder for Argentum Centre for Private Equity ved NHH, Carsten Bienz og grunnlegger Susanne Gløersen i SustainableInsight er blant artikkelforfatterne. Foto: Siv Dolmen.

Stor finansiell risiko

Et norsk eksempel på dette er Reiten & Co sin investering i Scanship - børsvinneren fra 2017, som leverer grønn teknologi til blant annet maritim sektor og akvakultur. Selskapet har nå utviklet en ny teknologi, som kan gjøre av mange typer avfall om til rent kull og energi, og dermed fange og lagre CO2. Over flere år har PE-investorene arbeidet tett med ledelsen i selskapet for å utvikle nye forretningsmodeller som kapitaliserer på disse grønne teknologiene.

I tillegg spiller også selskaper som driver med tidligfaseinvesteringer en viktig rolle i den grønne omstillingen, fordi denne typen kapital typisk investeres i nye innovasjoner, forretningsmodeller og ny teknologi. Klimaendringer representerer stor finansiell risiko, og det gir både finans- og PE-bransjen mange utfordringer. Samtidig kan store utfordringer bety betydelige forretnings- og investeringsmuligheter.

PE- og investeringsbransjen er derfor veldig godt stilt til å utnytte de enorme investerings- og forretningsmulighetene det grønne skiftet byr på. Utviklingen er en døråpner til nye forretningsidéer, produkter, tjenester og teknologi, og ved riktig fremgangsmåte kan (grønn) verdiskaping på tvers av sektorer skapes.

Kronikken var på trykk i Finansavisen lørdag 23. mars 2019.