Alberto Alesina klar for årets Sandmo Lecture

The Sandmo Lecture on Public Policy er en årlig forelesning til ære for professor Agnar Sandmo (til høyre), for hans bidrag til dette fagfeltet. I år gir Harvardprofessor Alberto Alesino denne forelesningen.
The Sandmo Lecture on Public Policy er en årlig forelesning til ære for professor emeritus Agnar Sandmo (til høyre), for hans bidrag til dette fagfeltet. I år gir Harvard-professor Alberto Alesina denne forelesningen.
Av Sigrid Folkestad

29. mai 2019 16:15

Alberto Alesina klar for årets Sandmo Lecture

Harvard-professor Alberto Alesina holder årets «Agnar Sandmo Lecture» 5. juni. – Alesina er en av verdens ledende samfunnsøkonomer, sier Bertil Tungodden, som oppfordrer alle til å få med seg forelesningen.

The Sandmo Lecture on Public Policy er en årlig forelesning til ære for professor Agnar Sandmo, for hans bidrag til dette fagfeltet. Sandmo er professor emeritus, etter at han gikk av ved fylte 70-år i 2008.

Sandmo er særlig kjent for forskningsbidrag knyttet til fagfelt som omfordeling, beslutninger under usikkerhet, forsikringsordninger og skattesystemer.

TID: 5. juni klokken 12:15 til 13:00

STED: Auditorium B, NHH

FORELESNING ALBERTO ALESINA: 

SOCIAL MOBILITY AND REDISTRIBUTION: US VS EUROPE

Professor emeritus Agnar Sandmo, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.
Professor emeritus Agnar Sandmo, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Foto: Helge Skodvin

Leder ved Senter for fremragende forskning FAIR, professor Bertil Tungodden, tror årets foredragsholder vil være interessant for flere enn samfunnsøkonomene:

– Alberto Alesina er en av verdens ledende samfunnsøkonomer. Han har gjort banebrytende arbeider på en rekke felt, hvor et hovedfokus har vært å studere hvordan politiske prosesser former samfunnsutviklingen. Han har i den senere tiden jobbet mye med å studere hva som kan forklare hvorfor USA og Europa har så ulik tilnærming til velferdspolitikk og ulikhet, hvor han har framhevet betydningen av forskjeller i politiske systemer. To-parti systemet i USA gir mindre makt til småpartiene enn i Europa, noe som er en svært viktig og aktuelt tematikk i lys av dagens politiske strømninger og det dramatiske EU-valget.

Tidligere gjesteforelesere har vært Princeton-professor Avinash K. Dixit (2008) og professor Hans-Werner Sinn fra Ludwig-Maximilians-universitet i München (2009).

2018: Lord Mervyn King, London School of Economics and Political ScienceRadical uncertainty and public policy

2017: Peter A. Diamond, MIT: Good pension design

2016: Rachel Griffith, University of Manchester: Corporate tax, multinationals and intangible assets (or Does Starbucks pay a “fair” amount of tax?)

I forbindelse med etableringen av Sandmo-forelesningen, ble det også opprettet et gjestestipend for spesielt lovende forskere under 40 år - The Sandmo Junior Visiting Fellowship in Public Policy. I år er det Peter Nilsson fra Institute for International Economic Studies ved Universitetet i Stockholm som inviteres til et månedslangt opphold ved Institutt for samfunnsøkonomi.