Toppledelsens rolle i endringsprosesser

For å studere betydningen av toppledernes involvering, har PhD-kandidat Heidi Buverud fulgt implementeringen av et skreddersydd ERP-system i en internasjonal produksjonsbedrift. Buverud disputerer ved NHH 24. juni. Foto: pxhere.com
Disputas

11. juni 2019 12:08

Toppledelsens rolle i endringsprosesser

Heidi Buverud disputerer for doktorgraden ved NHH 24. juni 2019 med avhandlingen «ERP system implementation: How top managers’ involvement in a change project matters».

Heidi Buverud har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.
Heidi Buverud har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Formålet med avhandlingen er å få økt innsikt i hvordan topplederes involvering i et ERP-prosjekt kan påvirke effektiviteten i virksomheten. ERP er programvaren Enterprise Resource Planning. Forskningslitteraturen understreker betydningen av støtte fra toppledelsen for å lykkes med slike IT-prosjekter. Likevel er toppledernes rolle i liten grad beskrevet i litteraturen.

For å studere betydningen av toppledernes involvering, har Buverud fulgt implementeringen av et skreddersydd ERP-system i en internasjonal produksjonsbedrift.

Implementeringsprosjektet ble forsinket, men likevel en suksess. Effektiviteten av verdikjeden økte, blant annet på grunn av bedre utnyttelse av kapasiteter, reduksjon av ledetider, færre feil og økt kundetilfredshet. Lokale planleggingsteam ble overflødige og fikk nye oppgaver.

Avhandlingen bidrar til økt forståelse for topplederes rolle i ERP-prosjekter. I oppstartsfasen kommuniserte toppledelsen visjonen og etablerte rammer for prosjektet. I videre planlegging og gjennomføring av prosjektet, ledet topplederen styringsgruppen og var en vesentlig ambassadør for prosjektet i hele organisasjonen.

Resultatene viser at det er viktig å dele komplekse prosjekter inn i delprosjekter. I tillegg viser studien betydningen av en kritisk vurdering av kompleksiteten i delprosjekter for å kunne velge egnet implementeringsstrategi for hvert enkelt delprosjekt. I prosjekter som innebærer utvikling av IT-systemer og endring av arbeidsprosesser, bør denne kritiske vurderingen omfatte både programvareløsningen og organisasjonsendringen.

Veiledere:

Professor Anna Mette Fuglseth (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Kjell Grønhaug, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH 24. juni 2019
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

A well-known matter within change management is the tension between a “top-down” and a “bottom-up” approach. Discuss the tension between the two approaches related to the management of ERP system implementations.

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Gunnar E. Christensen (leder for komiteen), NHH

Professor Martin Lindell, Hanken School of Economics,

Førsteamanuensis Eli Hustad, Universitetet i Agder

Om kandidaten:

Heidi Buverud har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH. Hun jobber nå som rådgiver i Digitalisering og innovasjon konsern, Bergen kommune.

Kontakt:

heidi.buverud@bergen.kommune.no