Forsvarsministeren bidro til toppkarakter

Masterstudentene Lena Øyberg, Susann Øvretveit og Iselin Jordan, samt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
Masterstudentene Lena Øyberg, Susann Øvretveit og Iselin Jordan kontaktet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og toppledere i norsk næringsliv da de skulle løse eksamensoppgave i digitaliseringsfag. Metoden tok dem til topps. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret og Sigrid G. Bakken/NHH.
NHH Av Sigrid Grøm Bakken

11. juni 2019 08:41

Forsvarsministeren bidro til toppkarakter

Politikere og toppledere hjalp NHH-studenter i hjemmeeksamen om digitalt grenseforsvar. Svar fra blant andre forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bidro til toppkarakteren A.

– Informasjonen vi fikk var helt avgjørende for kvaliteten på oppgaven, sier masterstudent Lena Øyberg.

Denne våren tok hun og medstudentene Iselin Jordan og Susann Øvretveit faget «Digitalisering». Blant temaene som dekkes bredt i kurset, er regjeringens ønske om å etablere et såkalt digitalt grenseforsvar.

– Ved å gi etterretningstjenesten mulighet til å lagre all elektronisk informasjon som krysser norske landegrenser, skal tiltaket beskytte oss mot digitale trusler, som eksempelvis cyberangrep og utenlandsk terrorplanlegging, sier Øyberg.

Forslaget er svært omdiskutert, særlig da det påvirker folks personvern og informasjonssikkerhet.

– Vi opplever at det er et behov for mer kunnskap om persondata, særlig i bedrifter. Vi tenkte at dyp kunnskap om dette temaet ville være nyttig, og valg av eksamensoppgave var derfor enkelt. I fremtiden kan vi forhåpentligvis skille oss ut og være ressurser på området hos våre arbeidsgivere, sier studentene.

Masterstudentene Lena Øyberg, Susann Øvretveit og Iselin Jordan.
Studentene valgte å fordype seg i temaet digitalt grenseforsvar. Innsamling og lagring av data er et svært aktuelt og omdiskutert tema. Foto: Sigrid Grøm Bakken.

Fikk bakoversveis

I valg av fremgangsmåte, valgte studentene å kontakte politikere og toppledere i norsk næringsliv.

– Vi angrep nok oppgaven på en utradisjonell måte. Da dette er travle folk, forventet vi ikke å bli prioritert, og vi vegret oss litt for å ta kontakt. Vi var usikre på responsen og om metoden ville være effektiv. I dag angrer vi ikke, sier studentene.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen var blant dem som svarte. Gjennom han, fikk de fersk informasjon om regjeringens holdning til innhenting av elektronisk kommunikasjon.

– Jeg fikk bakoversveis da han svarte. Det bidro til å gi oppgaven retning, nye perspektivet og samlet høynet det kvaliteten på arbeidet. Vi setter derfor stor pris på tiden han satt av til dette, sier Jordan.

Bakke-Jensen sier til NHH Bulletin at han ser frem til å lese oppgaven studentene har skrevet.

– Studentene hadde gode og interessante spørsmål om et aktuelt tema. Jeg er glad for at jeg kunne være til hjelp og gleder meg til å lese oppgaven, sier forsvarsministeren.

Metode ga «A»

Studentene var også i kontakt med direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet og Olav Lysne, ekspert på digital sårbarhet. Med hjelp fra informantene, fikk studentene toppkarakter i faget.

NHH-professor og fagansvarlig Jon Iden sier eksamensbesvarelsen skilte seg ut.

– Vi ønsker at studentene skal jobbe tett med samfunns- og næringsliv, da slikt samarbeid er vanlig i arbeidslivet. Ved å velge denne fremgangsmåten, fikk studentene en oppgave av høy legitimitet og med blodfersk informasjon – noen opplysninger fantes ikke engang på internett. Det løftet besvarelsen til et høyere nivå, sier Iden.

I kø for å ta digitaliseringsfag

Faget «Digitalisering» har raskt blitt et av NHHs mest attraktive. Siden oppstart i 2017, har studenter stått i kø for å ta kurset. Over 160 studenter melde sin interesse i år – over halvparten av dem var jenter.

– Jeg er nå nødt til å ha en adgangsbegrensning på 80 personer. Dette for å sikre at kurset holder høy kvalitet ved at studentene får den veiledningen de har behov for, sier han.

Studentene hadde gode og interessante spørsmål om et aktuelt tema. Jeg er glad for at jeg kunne være til hjelp og gleder meg til å lese oppgaven.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Årsaken til fagets popularitet er sammensatt, forklarer professoren.

– Kurset er aktuelt og skiller seg fra de tradisjonelle økonomifagene, da det omhandler teknologi og har en stor praktisk del med workshops og prosjektoppgave. Dette appellerer nok til mange, sier han.

– Samtidig velger nok mange kurset ut fra næringslivets kunnskapsbehov – de vet at kompetanse om digitalisering verdsettes i norske selskaper, legger Iden til.

Masterstudentene har selv hatt stort utbytte av faget. Kompetansen tar de med seg når de til sommeren går inn i nye jobber i henholdsvis Deloitte, PwC og Lerøy Sjøtroll.

– Vi har fått viktig kunnskap om muligheter og konsekvenser ved digitale teknologier, og digitaliseringens påvirkning på samfunnet, bedrifter, ansatte og privatpersoner. Dette kan være nyttig, særlig i arbeid med digitaliseringsprosjekter, sier studentene.