– Vi bør applaudere Gillette

Tor W. Andreassen og gillette.
NHH-professor Tor W. Andreassen spør retorisk om hvem som har rett; - Gillette eller de sinte mennene som mener at det maskuline «menn er menn» verdiene skal og må opprettholdes? Foto: Flickr og NHH.
Innlegg Av Tor W. Andreassen

21. januar 2019 09:55

– Vi bør applaudere Gillette

Gillette tar et standpunkt om seksuell trakassering og vold. – Det kan gi selskapet flere kunder, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.

Skrevet av: 

Barberingsmerket Gillette har lansert en ny annonsekampanje som svar på #MeToo-bevegelsen. Reklamefilmen oppfordrer menn til å ha eller utvikle en høyere standard og å reagere når de ser medmennesker som opptrer på en utilbørlig måte mot kvinner. Filmen har mottatt intens kritikk på sosiale medier hvor mange menn oppfordrer til en boikott av merkevaren. Hvem har rett: Gillette eller de sinte mennene som mener at det maskuline «menn er menn» verdiene skal og må opprettholdes?

Les også:

2019: Et liv uten Facebook

Jeg har tro på et liv uten Facebook og sletter kontoen min i dag.

De tar et standpunkt

I det store og hele gjør Gillette det som Stormberg gjorde i ulvedebatten i Norge: de tar et standpunkt og dermed signaliserer til nye og gamle kunder at de står for noe. Det fine med demokratiet er at man kan velge å ha et motsatt standpunkt og vise det ved å ta avstand fra for eksempel Gillette eller Stormberg gjennom omfattende kommentarer på sosiale medier eller gjennom handling ved å ikke å kjøpe deres produkter. En rekke kunder har gjort nettopp det. Men er det et signal om at Gillette har valgt et feil standpunkt? Nei!

«Vi bør applaudere dem for at de tør å ta et oppgjør med gamle verdier og holdninger som kan ha negative økonomiske konsekvenser.»

Tar et oppgjør

Ved slutten av dagen handler det om Gillette vil tiltrekke seg flere nye kunder gjennom de nye verdiene enn de mister av de gamle. Svaret har vi først om en stund og alle reaksjonene nå er basert tro og synsing - så også meg. Jeg mener at Gillettes nye reklame speiler en fremtidig ønsket holdning og verdisyn og at vi bør applaudere dem for at de tør å ta et oppgjør med gamle verdier og holdninger som kan ha negative økonomiske konsekvenser. Grunnlaget mitt for å mene at Gillette velger rett budskap, er trendforskning som peker mot at fremtiden er mer feminin med hensyn til verdier og atferd.

Med det mener jeg at kvinner generelt holder seg selv til høye standarder i sin omgang med andre mennesker og at menn har mye å lære av det. Når vi ser at kvinner stormer frem på alle fronter innen blant annet høyere utdanning [1], og i næringslivs- og samfunnsposisjoner må menn i langt større grad på kort sikt forholde seg til kvinner som likeverdige og på lang sikt forholde seg til kvinner som ledende. Dette vil lede til en mer balansert organisasjonskultur som vi kan beskrive som fra patrikalsk til matriarkalsk. Menn kan velge å være i «out group» og opprettholde sine gamle verdier og holdninger, eller være «in group» som speiler de nye, høyere standardene.

Les også:

Bør vi selge oss ut av Apple?

Ytterligere kundeflukt er kan bli et scenario for Apple. Taperne blir norske innbyggere.

I lys av dette er Gillettes nye reklame interessant ved at den virker oppdragende på menn og at vi som rollefigurer for våre barn må speile disse moderne verdiene og holdningene. Derfor tror jeg at Gillette vil lykkes med å vinne troverdighet på sin påstand «The best a man can get!». Men på veien dit vil en rekke sinte menn sitt i kjelleren og skrive sinte kommentarer på sosiale medier og oppfordre til boikott av Gillette.

Innlegget var på trykk i nettavisen Kampanje 18. januar 2019. 

[1] I 2018 hadde 8265 kvinner og 7531 menn NTNU som sitt førstevalg for utdanning. I følge The Independent 26 januar 2018, har Oxford University for første gang i historien tatt opp flere kvinner enn menn som studenter.