Siv Jensen kommer til NHH

Finansminister Siv Jensen. Foto: Kenneth Hætta, Finansdepartementet
Digitalisering gir samfunnet mange fordeler, men utfordrer også økonomien og velferden. Kommende torsdag løfter Finansdepartementet, Norges Handelshøyskole og Konkurransetilsynet debatten om hva løsningene er. Foto: Kenneth Hætta, Finansdepartementet
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

10. desember 2019 10:38

Siv Jensen kommer til NHH

Digitaliseringen utfordrer dagens skattesystemer og konkurransepolitikk. Hvordan bør Norge møte disse utfordringene? Finansminister Siv Jensen kommer til NHH, hvor hun møter Lars Sørgård og Kristin Skogen Lund.

Er det riktig at de store teknologiselskapene ikke betaler skatt? Hvordan kan konkurransepolitikken utvikles for å håndtere teknologigigantene? Kan vi forhindre fremveksten av monopolaktører? Dette er blant temaene på seminar om den digitaliserte økonomien ved NHH, torsdag 12. desember.

Les mer om arrangementet

Finansministeren innleder seminaret

Arrangementet er en del av en seminarserie i forbindelse med Perspektivmeldingen 2020, og er et samarbeid mellom Finansdepartementet, Norges Handelshøyskole og Konkurransetilsynet. Finansminister Siv Jensen innleder seminaret.

Perspektivmeldingen tar for seg fremtidens utfordringer, og hvordan regjeringen ser for seg at disse bør løses. Perspektivmeldingen 2020 vil se på utviklingen i norsk økonomi frem mot 2030.

Digitalisering gir nye utfordringer

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i Schibsted, holder innlegg om data, giganter og markedsmakt. Hun spør: Er vi flinke nok til å sikre at data som genereres i Norge, også blir tilgjengelig og skaper verdier, arbeidsplasser og inntekter i Norge?

Skattedirektør Hans-Christian Holte i Skattedirektoratet, skal snakke om skattelegging i en digital økonomi: Hvilke prinsipper bør ligge til grunn for digital skattlegging? Og hvilke konsekvenser vil en ny internasjonal enighet om skattlegging ha for skatteadministrasjonen?

Konkurransedirektør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet, presenterer konkurranseutfordringer i den digitale økonomien: Digitale plattformer som Google, Facebook, Amazon og Apple har oppnådd en svært sterk stilling i det globale markedet. Hvordan kan konkurransereglene bidra til å temme disse globale gigantene?

På seminaret møter du også:

  • Spesialrådgiver Peder Østbye, Norges Bank
  • Professor Erling Hjelmeng UiO/NHH
  • Seniorforsker Ole Christian Wasenden, Telenor og NMBU
  • Fagsjef Michael Riis Jacobsen, Finansdepartementet
  • Professor Guttorm Schjelderup, NHH
  • Professor Øystein Foros, NHH