NHH-ere har bidratt til årets nyord

Årets nyord 2019 er «klimabrøl». Nyordet har sitt opphav fra klimamarkeringen i august hvor tusenvis av mennesker samlet seg i femten norske byer for å brøle for klimaet. Foto: Klimabrølet
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

3. desember 2019 09:03

NHH-ere har bidratt til årets nyord

Språkrådet har kåret «Klimabrøl» som årets nyord i 2019. – Ordet oppsummerer styrken som særlig ungdom har vist dette året.

I august samlet tusenvis av mennesker seg til markeringer i femten norske byer for å rope ut budskapet sitt. De oppmøtte mente det blir gjort for lite for å hindre den globale oppvarminga. Markeringen ble kalt klimabrølet og «Klimabrøl» er nå årets nyord.  

Kåringen er gjort av Språkrådet og NHH-professor Gisle Andersen. Språkrådet sier følgende om nyordet i en pressemelding:

– Ordet oppsummerer styrken som særlig ungdom har vist dette året. Andreleddet -brøl bruker vi ellers i språket vårt for å uttrykke voldsom begeistring, gjennom ord som seiersbrøl, tribunebrøl og kollenbrøl. Ordet klimabrøl er interessant som nylaging, fordi det i denne sammenhengen gir assosiasjoner til sinne og protest, sier seniorrådgiver i Språkrådet, Dagfinn Rødningen. 

Flere NHH-ere

Foreningen Klimabrølet er en partipolitisk uavhengig klimamarkering. Initiativet ble dratt i gang av privatpersoner som ønsket å skape en lavterskel arena for miljøengasjement.

Mange av de aktive medlemmene i Klimabrølet, er tidligere NHH-studenter. Nora Guthe, konsulent i Bekk, var ferdig med mastergraden ved høyskolen i 2017. Hun sa dette i forkant av markeringen til NHH:

– Hovedpoenget er at politikere skal få støtte til å ta upopulære valg. De skal kunne utvikle klimapolitikken, uten å være redd for å miste velgere. Vi samler den norske befolkningen for å vise politikerne våre at de har demokratisk støtte til dette, sa Guthe.

Les mer:

Jobber for historiens største klimamarkering

Med tidligere NHH-studenter i spissen, planlegger Klimabrølet norgeshistoriens største klimamarkering 30. august. Målet er å mobilisere 150 000 mennesker i flere byer.

Klimadebatt og distriktsopprør

På lista over de ti toppkandidatene til årets ord finner vi nyord fra ulike samfunnsområder. Men ett område peker seg ut. Hele fire av orda på lista kommer fra klimadebatten, som i høy grad har prega debattklimaet i 2019.

– Den argeste konkurrenten til klimabrøl var bunadsgerilja. Dette er en kreativ sammensetning, der forleddet bunad- gir assosiasjoner til det trauste og tradisjonelle, mens etterleddet -gerilja er forbundet med noe spontant og uregjerlig, sier Gisle Andersen i pressemeldingen.

Les hele pressemeldingen fra Språkrådet