Ga regjeringen råd om forskning og innovasjon i transportsektoren

Professor Stein W. Wallace og tog på perrong. Foto: NHH/Pexels v. Paul IJsendoorn
– Vi trenger ambisjoner, nye tanker og avansert transportteknologi for å løse fremtidens utfordringer i norsk samferdsel, sier statssekretær Allan Ellingsen. Professor Stein W. Wallace sitter i strategigruppen som gir råd til samferdselsdepartementet. Foto: NHH/Pexels v. Paul IJsendoorn
NHH Av Mari Hansen Ingleson

11. desember 2019 12:25

Ga regjeringen råd om forskning og innovasjon i transportsektoren

Samferdselsdepartementet mottok denne uken rapporten Transport21. Den er et innspill til strategi for forskning, utvikling og innovasjon i transportsektoren, rettet mot myndigheter, FoU-aktører og næringsliv.

– Vi trenger ambisjoner, nye tanker og avansert transportteknologi for å løse fremtidens utfordringer i norsk samferdsel. Denne rapporten gjør det enklere for oss å målrette innsatsen på forskning og ny teknologi, sier statssekretær Allan Ellingsen i en pressemelding.

Rapporten, som er bestilt av Samferdselsdepartementet, gir råd om hvordan øke utvikling, innovasjon og forskning i samferdselssektoren. Arbeidet har vært i regi av Forskningsrådet med bidrag fra næringsliv, FoU-aktører og myndigheter.

Professor ved Institutt for foretaksøkonomi, Stein W. Wallace, er medlem i strategigruppen for rapporten Transport21.

Forener bærekraft og transportbehov

Strategigruppen har laget en visjon for fremtidens transportsektor. De ønsker å forene bærekraft med behovene til befolkningen og næringslivet. De peker på tre områder som bør prioriteres innen forskning, utvikling og innovasjon:

 1. Redusere negative konsekvenser av transport: Fremtidens transportløsninger skal være utslippsfrie. Ingen skal oppleve helsebelastninger på grunn av utslipp eller støy.
 2. Bevegelsesfrihet: Alle skal ha tilgang til effektiv transport som gir mulighet til å leve et godt liv.
 3. Verdiskaping og konkurransekraft: norske transportløsninger skal være konkurransedyktige, og gi næringslivet gode muligheter for å levere gode produkter og tjenester i Norge og internasjonalt.   

Les rapporten her

Strategigruppen består av:

 • Bernt Reitan Jenssen (leder) – Adm. direktør, Ruter
 • Silvija Seres - President, Polyteknisk forening (Oslo)
 • Stein W. Wallace - Professor Dep. of Business and Management Science, NHH (Bergen)
 • Rune Storvold - Forskningssjef, NORCE (Tromsø)
 • Torbjørn Johannson - Styreleder, ASKO (Oslo)
 • Anna von Streng Velken - Seksjonsleder Transport og luftkvalitet, Miljødirektoratet (Oslo)
 • Nils Kalstad Svendsen - Leder av Dept. of Information Security and Communication Technology, NTNU Gjøvik (Gjøvik)
 • Ketil Olaf Paulsen - Teknologileder Kongsberg Maritim, Kongsberggruppen (Kongsberg)
 • Basit Mohammad - Seniorrådgiver Innovasjon, Avinor (Oslo)
 • Ragnhild Wahl - Fagansvarlig FoU, Jernbanedirektoratet (Trondheim)
 • Hanne Nettum Breivik - Direktør kombinert mobilitet, Entur (Oslo)
 • Beate Kvamstad-Lervold - Leder for SINTEFs mobilitetssatsing, SINTEF (Trondheim)
 • Gina Ytteborg - Avdelingsdirektør, Statens vegvesen (Oslo)
 • Patrick Waldemar - Forskningssjef, Telenor (Oslo)
 • Gunnar Lindberg - Direktør, Transportøkonomisk institutt (Oslo)
 • Siri Vasshaug - Prosjektleder, Smartere Transport Bodø (Bodø)
 • Thorkel Askildsen - Seniorrådgiver, Kystverket (Arendal)