Kunnskapsoverføring på tvers av geografiske grenser

Bilde av et møte med diskusjon.
Xinlu Qiu disputerer for doktorgraden 23. august med avhandling om kunnskapsoverføring på tvers av geografiske grenser. Foto: Pexels v. Rawpixel.com.
Disputas

9. august 2019 09:14

Kunnskapsoverføring på tvers av geografiske grenser

Xinlu Qiu disputerer for doktorgraden ved NHH 23. august med avhandlingen «Knowledge Transfer across Boundaries: Studies on the role of individuals regarding knowledge transfer and innovation».

Xinlu Qiu.
Xinlu Qiu.

Kunnskap er en viktig kilde til bedrifters konkurranseevne, og bedrifter tar i økende grad i bruk ulike former for samarbeid og relasjoner for å få tilgang til ny informasjon og kunnskap.

Avhandlingen består av fire artikler. De to første artiklene ser nærmere på allianselederes personlige egenskaper og hvordan dette påvirker kunnskapsoverføring mellom samarbeidende bedrifter. Analyser av 142 strategiske allianser viser at både allianselederes vektlegging av positive resultater og tillit til samarbeidspartneren bidrar til økt kunnskapsoverføring. Resultatene viser videre at interaksjonen mellom vektlegging av negative resultater og tillit bidrar til økt kunnskapsoverføring samtidig som det reduserer faren for utilsiktet kunnskapslekkasje.

Den tredje og fjerde artikkelen studerer designinnovasjon med spesiell vekt på betydningen av designere og samarbeid og relasjoner mellom designere. Her brukes et stort datasett med informasjon om designpatenter gjort av norske bedrifter og norske designere i perioden 1976 til 2015.

Resultatene viser blant annet at designere innenfor tradisjonelle norske industrier som for eksempel møbelindustrien samarbeider hovedsakelig med andre norske designere og i liten grad med internasjonale designere. Innenfor høyteknologiske sektorer er det imidlertid større grad av samarbeid mellom norske og internasjonale designere.

Veiledere:

Professor Sven Arne Haugland (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Ram Mudambi, Temple University (USA)

Professor Aksel Ivar Rokkan, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted: 

TBA, NHH, 23. august 2019
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

 Tema for prøveforelesning:

How does firm/or geographical boundaries matter for knowledge transfer among individuals? 

Following subquestions:

1a) Why and how do firm and/or geographic boundaries affect organizational knowledge transfer?

1b) What do we know and what do we not know about it and what does theory suggest?  

1c) How do individuals influence/affect/facilitate/knowledge transfer across firm and/or geographic boundaries?

Bedømmelseskomiteen:

Professor Kirsten Foss, NHH (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Randi Lunnan, Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis Andreas Schotter, Ivey Business School, Canada

Om kandidaten:

Xinlu Qiu har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Kontakt:

Xinlu.Qiu@nhh.no