Har kartlagt mobbing og trakassering i akademia

NHH
Ipsos har på vegne av Universitetet i Agder gjennomført en spørreundersøkelse som kartlegger mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren. Totalt ble undersøkelsen besvart av 17984 respondenter, noe som gir en responsrate på 42 prosent. Ved NHH var svarprosenten 59.
NHH Av Sigrid Folkestad

22. august 2019 13:37

Har kartlagt mobbing og trakassering i akademia

Den nasjonale rapporten om mobbing og trakassering i akademia offentliggjøres i dag.

Rapport om mobbing og trakassering i UH-sektoren

Nasjonal rapport - Mobbing og trakassering i UH-sektoren 2019 (pdf)

Institusjonsrapport - NHH (pdf)

Ipsos har på vegne av Universitetet i Agder gjennomført en spørreundersøkelse som kartlegger mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren. Totalt ble undersøkelsen besvart av 17984 respondenter, noe som gir en responsrate på 42 prosent. Ved NHH var svarprosenten 59.  

Fire hovedkategorier

Undersøkelsen er delt i fire hovedkategorier. To av dem handler henholdsvis om seksuelle overgrep og seksuell trakassering.

Ingen av de 229 respondentene fra NHH (side 19) oppgir at de har kjennskap til at noen har skaffet seg seksuell omgang ved bruk av vold, eller at de selv har følt seg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang i løpet av de siste 12 månedene.

Ved NHH svarer fem personer, tilsvarende to prosent (side 17) av respondentene, at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av siste 12 måneder. Verbal seksuell trakassering, muntlig eller skriftlig, var den hyppigste formen. I sektoren for øvrig svarer 1.6 prosent at de har blitt utsatt for seksuell trakassering.

Har helt klare regler

Den nasjonale rapporten viser videre tall for mobbing og trakassering. Ved NHH oppgir 10 prosent av respondentene (side 11) at de har blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold siste året. De oppgir at dette ikke handler om etnisitet eller kjønn, men har en «annen årsak». I sektoren for øvrig svarer 13 prosent at de har blitt mobbet eller trakassert det siste året.

– NHH har helt klare retningslinjer for håndtering av mobbing og trakassering. Formålet med retningslinjene er å tydeliggjøre hva som regnes som akseptabel og uakseptabel atferd og å forebygge at mobbing og trakassering forekommer og å klargjøre ansvar og roller, sier rektor ved NHH Øystein Thøgersen.

Varsling

Tallene som nå blir presentert, viser at det er behov for å jobbe videre for å fremme en best mulig kultur og et godt arbeidsmiljø på NHH for alle, mener Thøgersen. 

Den fjerde kategorien i undersøkelsen handler om varsling. Ved NHH oppgir 53 prosent at de vet hvor de finner varslingssystemet /si ifra-systemet på sin institusjon. I sektoren for øvrig gjelder dette 48 prosent.

– Her er det et forbedringspotensial. I fjor innførte høyskolen nye varslingsrutiner, både for studenter og ansatte. Det vi ser nå, med denne undersøkelsen, er at vi må informere bedre om hvordan ansatte skal varsle om skadelige, uetiske eller straffbare forhold ved NHH. Slike varsler, både fra ansatte og studenter, vil bli tatt alvorlig og behandlet konfidensielt. Dette er saker vi skal gripe tak i med en gang. Vi har allerede sett at arbeidet med å opplyse om våre varslingskanaler har gitt gode resultater blant studentene, og det er ingen grunn til at ikke de ansatte skal ha de samme kunnskapene innarbeidet, sier Thøgersen.