Sikra finansiering til rehabilitering

Erna Solberg på NHH
Både statsminister Erna Solberg og forsking- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø hadde teke turen til NHH tysdag for å fortelje at rehabiliteringa kan starte våren 2019. Frå venstre: Administrerande direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg, prorektor Linda Nøstbakken, rektor Øystein Thøgersen, statsminister Erna Solberg og forsknings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Helge Skodvin
NHH

18. september 2018 13:11

Sikra finansiering til rehabilitering

NHH har fått klarsignal til å gjennomføre rehabiliteringa av hovudbygget som eit såkalla kurantprosjekt. Det betyr at finansieringa er på plass, og arbeidet kan starte som planlagt i 2019.

Øystein Thøgersen og Erna Solberg
Rektor Øystein Thøgersen fekk overlevert ein hjelm frå statsminister Erna Solberg under orienteringa i NHH-aulaen. Foto: Helge Skodvin.

– Dette er ein viktig milepæl for NHH.  Som ein handelshøgskule med internasjonale ambisjonar, treng vi moderne bygg og fasilitetar som står i stil, seier rektor Øystein Thøgersen.

NHH flytta til nytt campus i Sandviken i 1963. Den opphavlege bygningsmassen treng no rehabilitering og oppgradering til dagens standard.

Framtidsretta campus

Både statsminister Erna Solberg og forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø var på høgskulen tysdag for å fortelje at rehabiliteringa kan starte våren 2019.

Høgblokka, NHH
Rehabiliteringa av hovudbygget skal starte i april 2019. Foto: Silje Katrine Robinson.

– NHH har ein evne til å utvikle leiande internasjonale fagmiljø. Det krev strategisk arbeid å heve seg internasjonalt, og fasilitetar som legg til rette for god forsking og undervisning er difor viktig. Studentar og tilsette vil få mykje betre lokalar. Om to år vil bygget stå ferdig og det vil gi auka trivsel og endå betre samarbeid, sa statsministeren.

Statsbygg har fått oppdraget med å gjennomføre rehabiliteringa.

– NHH er ein av landets leiande utdanningsinstitusjonar. Vi gler oss til å sette den i stand og skape dei beste føresetnader for både studiar og forsking, seier administrerande direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg. 

Etter planen skal bygget vere klart til innflytting igjen 1. januar 2021.

Fakta om rehabiliteringa

  • NHHs hovudbygg frå 1963 skal rehabiliterast.
  • Hovudbygget består av høgblokka og lågblokker og ligg i midten av NHHs bygningsmasse ytst i Sandviken.
  • Kostnadsramma til prosjektet er på 555 millionar kroner pluss 3,9 millionar til utsmykking.
  • Rehabiliteringa skal gje betre arbeidsmiljø og inneklima, lågare driftskostnader og betre energieffektivitet. Meir effektiv og fleksibel arealbruk, samt auka samhandling og betre prosessar.
  • Større rom for moderne undervisningsformar.
  • Høgblokka, lågblokkene og klasseromsfløyen skal rehabiliterast. Bruttoareal 12.527 m2.
  • Byggestart blir i april 2019. Skal vere klar for innflytting 1. januar 2021.

– NHH ønskjer eit framtidsretta og levande campus som matchar vår undervisning og forsking. Rehabiliteringa vil bidra til utviklinga av eit framifrå lærings- og forskingsmiljø til glede for både studentar og tilsette. Vi er trygge på at Statsbygg vil forvalte bygget profesjonelt og framtidsretta, og i tråd med våre behov og interesser, seier rektor Øystein Thøgersen.

Case-auditorium

Ved hjelp av nye arbeidsformar og fleksible kontorløysingar vil arealeffektiviteten bli auka med 20-25 prosent. Studentane vil få oppgraderte undervisningslokale som legg til rette for moderne undervisningsformar.

– Vi byggjer om fleire klassiske auditorium og klasserom til student-aktive læringsrom. To av desse er case-auditorium etter Harvard-modellen. Dette vil gje oss stor fleksibilitet i val av undervisningsform seier Øystein Thøgersen.

Prosjektet har også som mål å gje høgare tilfredsheit med både arbeidsmiljø og inneklima for studentar og tilsette.