Raftoprisen til Adam Bodnar

rafto
Thorolf Rafto (bilde) var professor ved Norges Handelshøyskole. Hvert år deler Raftostiftelsen ut en minnepris til enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som kjemper for ideer og prinsipper som underbygger FNs charter om menneskerettighetene. I år er det Adam Bodnar fra Polen som mottar prisen.
NHH

27. september 2018 13:05

Raftoprisen til Adam Bodnar

Raftoprisen 2018 tildeles Adam Bodnar og Ombudsmannen for menneskerettigheter i Polen.

Raftoprisen 2018 tildeles Adam Bodnar og Ombudsmannen for menneskerettigheter i Polen.
Raftoprisen 2018 tildeles Adam Bodnar og Ombudsmannen for menneskerettigheter i Polen.

Adam Bodnar forsvarer minoriteters rettigheter og domstolens uavhengige rolle i Polen.

Ombudsmannen skal sikre at offentlige myndigheter respekterer og ivaretar menneskerettighetene til alle grupper i samfunnet. Som jurist og ombudsmann, har Adam Bodnar (41) satt søkelyset på den avgjørende rollen uavhengige ombud spiller for menneskerettigheter i Polen og i andre land der ombudene er under angrep, mener Raftostiftelsen.

Videre skriver stiftelsen i sin begrunnelse:

Etter at Lov og Rettferdighetspartiet i Polen vant valget i oktober 2015, har partiet brukt sitt flertall i nasjonalforsamlingen til å innføre en rekke lovendringer som begrenser domstolenes uavhengighet. De nye lovene innskrenker sivilsamfunnets innsyn og påvirkningsmuligheter, og gir regjeringen mulighet til å kontrollere statlige medier.  Utsatte gruppers rettigheter er gjentatte ganger satt til side. 

I møte med denne utviklingen er Ombudsmannen en viktig aktør som forsvarer av et uavhengig rettsvesen og utsatte gruppers rettigheter, og Adam Bodnar står fram som en demokratiforkjemper, forsvarer av grunnleggende menneskerettigheter og beskytter av minoriteter.

Thorolf raftos minnepris

Professor Thorolf Raftos Minnepris (Raftoprisen) er en pris som utdeles av Thorolf Raftos Stiftelse for Menneskets Rettigheter til enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som kjemper for ideer og prinsipper som underbygger FNs charter om menneskerettighetene. Thorolf Rafto var professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole. Flere av mottakerne (eller sakene) som har fått Raftoprisen, er senere blitt tildelt Nobels fredsprisAung San Suu Kyi, José Ramos-Horta, Kim Dae-jung, Shirin Ebadi.

Som embetsmann kan ikke Adam Bodnar motta prispengene som følger med Raftoprisen. Raftostiftelsen vil identifisere og gi pengene til polsk sivilsamfunn som arbeider for menneskerettigheter.