Investeringer i disruptive teknologier

utslipp
Politikere med de beste intensjoner forsøker å redusere klimautslipp ved å oppmuntre til bruk av ny teknologi. Selskapene må, på den andre siden, også vurdere sjansen for plutselige endringer i den politiske klimaet. PhD-kandidat Lars H. Sendstad analyserer hvordan forskjellige typer usikkerhet påvirker investeringsbeslutningen. Foto: pxhere.com
Disputas

12. september 2018 15:04

Investeringer i disruptive teknologier

Lars H. Sendstad disputerer for doktorgraden ved NHH 25. september 2018 med avhandlingen «Essays on Investments in Emerging Technologies: A Real Options Approach».

sendstad
Lars H. Sendstad er PhD-kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Foto: Helge Skodvin

Investeringer i disruptive, eller banebrytende, teknologier er spesielt risikabelt. Grunnen er at en bedrift ikke bare må vurdere økonomisk usikkerhet og konkurrerende bedrifter, men også sannsynligheten for nye, innovative løsninger. I denne avhandlingen bruker Lars H. Sendstad realopsjoner til å analysere hvordan forskjellige typer usikkerhet interagerer med hverandre og operasjonell fleksibilitet til å påvirke investeringsbeslutningen.

Det første kapitelet omhandler hvordan politisk risiko påvirker investeringsviljen i fornybarenergi. Økt politisk usikkerhet for at en subsidie vil bli tilbaketrukket, fører på den ene siden til at bedrifter ønsker å investere tidligere for å nyttiggjøre seg av muligheten, men på den andre siden blir også den totale verdien av subsidien redusert. I sum viser resultatene at politisk usikkerhet fører til senere investeringer.

Det andre kapitelet tar for seg hvordan konkurranse påvirker investeringer under teknologisk usikkerhet. Det viser seg at firmaets mulighet til å beskytte egen teknologi og evnen til å tåle risiko endrer investeringsstrategien.

I det tredje kapitelet undersøker Sendstad hvordan operative beslutninger knyttet til produksjonskapasitet påvirker firmaets investeringer, når disruptive innovasjoner ødelegger det nåværende markedet.

Det siste kapitelet studerer hvordan økonomiske indikatorer for en kommende resesjon påvirker investeringsbeslutningen. Resultatene indikerer at firmaer som ikke bruker all tilgjengelig informasjon er utsatt for å gjøre vesentlige feilinvesteringer.

Veiledere:

Professor Petter Bjerksund (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Dr Michail Chronopoulos, Faculty of Actuarial Science & Insurance, Cass Business School

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 25. september 2018

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Management of Technology Research and Development (R&D): Strategic Aspects of Innovation

Bedømmelseskomiteen:

Professor Gunnar Stensland (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH
Førsteamanuensis Verena Hagspiel, NTNU
Professor Afzal S. Siddiqui, UCL

Om kandidaten:

Lars Sendstad har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Han har mastergraden fra NHH, med spesialisering i finans. Sendstad har tidligere jobbet i EY og ved det norske konsulatet i Thailand.

Kontakt:

Lars.Sendstad@nhh.no