– Mangler skikkelige vekstselskaper

Kapitaltilgangskonferanse
Høringskonferanse om «Kapitaltilgang i omstillingens tid» med utvalgssjef Aksel Mjøs (venstre), adm. dir. Geir Atle Bore (Funding Partner), direktør Jan Digranes (for Prosessområde betalingsformidling, infrastruktur og banksikring i Finans Norge), direktør for bank- og forsikringstilsyn Ann Viljugrein (Finanstilsynet) og administrerende direktør Geir Mikalsen (Bergen Næringsråd). Foto: Helge Skodvin
Av Sigrid Folkestad

18. september 2018 16:54

– Mangler skikkelige vekstselskaper

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen pekte på en av de store utfordringene i norsk økonomi da han innledet NHHs konferanse om kapitaltilgang. – Vi mangler selskaper som vokser, ikke litt, men mye.

Norge har færre selskaper som virkelig klarer vekstfasen, sammenliknet med andre land, sa statsråden.

Torbjørn Røe Isaksen
– Det er et banalt faktum at tilgang på kapital er grunnleggende for alle bedrifter, og at det er viktig for Norge, som er inne i en økonomisk omstilling. Denne er ikke er ferdig om noen år, men vil fortsette i tiårene som kommer, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Helge Skodvin

Kompetent kapital

– Kapitaltilgangsutvalget har vist at det ikke står så dårlig til som en kan få inntrykk av, men utvalget trekker samtidig også frem noen områder der det er markedssvikt. At det er selskaper som burde fått investeringer, men ikke får det. At vi trenger kompetent kapital, både privat, offentlig, norsk og utenlandsk, sa Torbjørn Røe Isaksen.

Røe Isaksen møtte forskere og en rekke næringslivstopper til åpen høring om kapitaltilgangen for bedrifter på NHH tirsdag denne uken - en konferanse i regi av Nærings- og fiskeridepartementet og NHH.

Kapitaltilgangsutvalget med NHH-forsker Aksel Mjøs i spissen, leverte 1. mars i år en rapport til regjeringen om næringslivets tilgang på kapital. Førsteamanuensis Jøril Mæland ved Institutt for finans var medlem av utvalget. 

Leder for NOU-rapporten Kapitaltilgang i omstillingens tid, delte statsrådens bekymring.

Administrerende direktør Karl-Christian Agerup i Oslotech AS og konsernsjef Alexandra Bech Gjørv fra Sintef.
Administrerende direktør Karl-Christian Agerup i Oslotech AS og konsernsjef Alexandra Bech Gjørv fra Sintef. Foto: Helge Skodvin

Nye selskaper

– I en så solid økonomi som den norske, fungerer kapitalmarkedene stort sett bra. Samtidig er det utfordringer, sa Mjøs, og siktet blant annet til at tilfanget av nye, større vekstselskaper har vært begrenset de siste årene.

Norsk økonomi har behov for å utvikle nye selskaper. Egenkapitaltilgangen for mindre bedrifter med et kapitalbehov på opp til 20 millioner kroner er spesielt utfordrende, mener Mjøs.

Vil hjelpe vekstbedriftene

Det må bli en bedre kobling mellom vekstbedrifter og kapitaleiere, konkluderer Kapitaltilgangsutvalget. Førsteamanuensis Aksel Mjøs har ledet utvalget.

– Hvilke bedrifter skal ha kapitalen og hvordan skal vi få denne matchen til å gå opp? De mest krevende prosjektene fordrer matchende kompetanse. Vi trenger kompetent kapital, altså investorer som har riktig kompetanse på feltet, risikovilje, horisont og forståelse for hva som trengs og som greier å se de gode prosjektene, sa Mjøs ved Institutt for finans, NHH.

Gründere og kapital

Kapitaltilgangsutvalget ble nedsatt av regjeringen for å vurdere om kapitalmarkedet fungerer godt, slik at lønnsomme og forventet lønnsomme virksomheter og prosjekter i Norge har tilgang til finansiering.

Utvalget skulle særlig vurdere om det er en effektiv kobling mellom gründere/bedrifter som søker finansiering og kapitaleiere som søker investeringsmuligheter, og eventuelt foreslå tiltak for å bidra til en mer effektiv kobling.

NOU-rapporten har fått 54 innspill i høringsrunden, og mange av instansene som leverte bidrag i høringen, deltok på konferansen ved NHH.

Kapital og kjærlighet

Men det er nå jobben virkelig begynner, og vi må være tålmodige, sa Røe Isaksen, som trakk parallellen mellom kjærlighet og kapital.

NHH og Nærings- og fiskeridepartementet inviterte til høringskonferanse om Kapitaltilgangsutvalgets rapport.
NHH og Nærings- og fiskeridepartementet inviterte til høringskonferanse om Kapitaltilgangsutvalgets rapport. Foto: Helge Skodvin

– Det er vel ingen tvil om at tittelen på NOU-en må ha hentet inspirasjon fra et sted, og jeg vil tro det er fra «Kjærlighet i koleraens tid» av Gabriel García Márquez. Her sier en av romanfigurene følgende: «Rik er jeg ikke, sa han, - jeg er en fattig med penger, og det er ikke det samme». Det er et godt startsted, fordi penger alene ikke gir rikdom eller velstand, og penger er heller ikke det samme som kapital, sa næringsministeren.

Ta unna eldrebølgen

Høringsrunden vitner om stor bredde og høyt engasjement, sa Røe Isaksen.

– Så får vi se om det blir et like episk verk som Márquez sin roman.

Kapitaltilgangsutvalget har gitt departementet et godt kunnskapsgrunnlag på bordet, sa statsråden. Dette skal bearbeides og gå gjennom politiske debatter.

A mjøs
– Vi mener regjeringen må gjennomføre et bredt sett med større og mindre tiltak for at kapitaltilgangen skal effektiviseres, sier førsteamanuensis Aksel Mjøs, som også ledet Kapitaltilgangsutvalget. Foto: Helge Skodvin

– Det er et banalt faktum at tilgang på kapital er grunnleggende for alle bedrifter, og at det er viktig for Norge, som er inne i en økonomisk omstilling. Denne er ikke er ferdig om noen år, men vil fortsette i tiårene som kommer. Vi skal sikre finansiering av et bærekraftig velferdssamfunn, omstille næringslivet og produsere nye jobber – kanskje én million nye arbeidsplasser innen 2060, slik NHO mener vi trenger for å ta unna eldrebølgen.

Kvifor kjøper folk aksjar i små, nystarta, private selskap?

I Noreg er det om lag 250.000 private aksjeselskap. Av desse er om lag 57 prosent eigd av ein person og om lag 20 prosent av to personar. Debattane rundt aksjeinvesteringar går i to motstridande retningar.