Møen skal rådgi Havbruksskatteutvalget

Jarle Møen, professor NHH.
UTVALGT: Professor Jarle Møen skal gi sine innspill til regjeringens Havbruksutvalg. Foto: Nikita Solenov.
NHH Av Sigrid Grøm Bakken

26. oktober 2018 14:50

Møen skal rådgi Havbruksskatteutvalget

NHH-professor Jarle Møen er en av ekspertene som skal gi Havbruksskatteutvalget innspill i arbeidet med beskatningen av havbruksnæringen.

Havbruksutvalget

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Bærum (leder)
Professor og prorektor ved NHH, Linda Nøstbakken, 
Advokat Gudrun Bugge Andvord
Professor Claire Winifred Armstrong, UiT
Professor emeritus Vidar Christiansen, UiO
Spesialrådgiver Grethe Fossli, Landsorganisasjonen i Norge
Ordfører Ole Laurits Haugen, KS
Daglig leder Helge Moen, NHO
Advokat Amund Noss

Regjeringen satte i september ned et offentlig utvalg som skal vurdere beskatningen av norsk havbruk. I utvalget sitter blant annet prorektor Linda Nøstbakken.

Finansdepartementet har nå opprettet et forum som skal rådgi utvalget, og professor Jarle Møen  fra NHH er valgt til å være en av representantene.

Les mer om utvalget her

Forumet består av representanter fra havbruksnæringen, kommunene og arbeidslivsorganisasjoner, samt advokater og fageksperter fra akademia.

Representantenes jobb blir å delta i møter med utvalget og gi dem innspill i arbeidet deres med å vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen.

Forum for Havbruksskatteutvalget

Torbjørn Hægeland (leder), Norges Bank
Jarle Møen, Norges Handelshøyskole
Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger
Anne Hvistendahl, DNB
Elin Sætre Løfsgaard, Deloitte
Henning Lund, Pareto
Ola Mestad, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
Inger Lande Bjerkmann, Vista Analyse
Kine Asper, Fellesforbundet
Roger Bjørnstad, Landsorganisasjonen i Norge
Torbjørn Eika, KS
Ragnhild Bergset Elvestad, Sjømatbedriftene
Anne Berit Aker Hansen, Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Sverre Johansen, Sjømat Norge
Ingrid Kristine Pettersen, Norges Sjømatråd
Petter Solbu, Næringslivets Hovedorganisasjon
Knut E. Sunde, Norsk Industri

Forumet ledes av direktør Torbjørn Hægeland i avdeling for Finansiell stabilitet i Norges Bank. Øvrige medlemmer fremgår av tabellen. 

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. november 2019.