Bjorvatn kommenterer innlegg om "mattekrav"

30. oktober 2018 14:13

Bjorvatn kommenterer innlegg om "mattekrav"

Professor Kjetil Bjorvatn kommenterer et innlegg om «virkningen av mattekravet».

Professor Karl Ø. Jordell har kommentert  Kjetil Bjorvatns kronikk Type matematikk viktigere enn selve karakteren, som først ble publisert i VG 24. september og samme dag i NHH Bulletin.

Bjorvatn kommenterer Jordells innlegg på følgende måte:

Jordell har rett i at søknaden til lærerstudiet var høyere i 2015; tall fra Samordna opptak viser at det da var 1625 kvalifiserte søkere til utdanningen for trinn 1-7 som hadde dette som sitt førstevalg. Men som han selv påpeker, dette var et spesielt år, året før det nye mattekravet ble innført. Tilsvarende tall for 2018 var 1558, og dette er det høyeste siden 2010. Altså, bortsett fra det spesielle året 2015, et rekordår.

Jordell har rett i at analysen av matematikkens betydning er basert på korrelasjoner, ikke kausalitet. Samtidig er det jo interessant å merke seg at avansert matematikk står frem som viktig selv når vi tar hensyn til karakter i andre fag, som jo sikkert også er et resultat av innsats. Bortsett fra det, viser vi jo i studien at karakterer i matematikk ikke ser ut til å bety noe mer enn karakterer i andre fag, så sånn sett er jo et hovedpoeng at matematikk ikke er den nye latinen.