Studie av hvordan husholdninger tar viktige valg

tanzania marked
I sin doktorgradsavhandling bruker Charlotte Ringdal forskjellige empiriske metoder og teoretiske modeller for å få en bedre forståelse av hvordan ektepar i Tanzania tar ulike beslutninger. Foto: Marked i Tanzania (pxhere.com)
Disputas

12. november 2018 11:15

Studie av hvordan husholdninger tar viktige valg

Charlotte Ringdal disputerer for doktorgraden ved NHH 26. november 2018 med avhandlingen «Essays on Women´s bargaining Power and Household decision-making».

charlotte ringdal
Charlotte Ringdal er PhD-kandidat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Avhandlingen bruker forskjellige empiriske metoder og teoretiske modeller for å få en bedre forståelse av hvordan ektepar i Tanzania tar ulike beslutninger.

Den første studien (med Ingrid Hoem Sjursen), tester en vanlig antakelse i både faglitteratur og utviklingspolitikk: At økonomisk støtte gitt til kvinner i større grad kommer barna til gode enn penger gitt til menn. I et eksperiment med ektepar varierer de hvem som får bestemme over en pengesum gitt til husholdet. Stikk i strid med antakelsen finner de at mødre og fedre gir like mye til barnet.

I den andre studien undersøker Ringdal og medforfatter Ben D’Exelle om man bør involvere menn i beslutninger rundt bruk av prevensjon. I et eksperiment med ektepar, varierer forskerne mannens innflytelse over en slik beslutning. Resultatene viser at å involvere mannen bedrer familieplanleggingen og øker bruk av prevensjon. Resultatet er drevet av at kvinnen tror at mannen ikke støtter bruken av prevensjon, og dette antyder at dialog mellom ektefeller kan øke prevensjonsbruk.

Den tredje studien (med Ben D’Exelle), undersøker om forskjeller i ektefellers tids- og risikopreferanser kan forklare kvinners forhandlingsmakt. Det vil si; om de ønsker å forbruke her og nå, eller om de vil spare og sikre seg for fremtiden. Forskerne finner store forskjeller i menn og kvinners tids- og risikopreferanser, og at disse forskjellene er negativt korrelert med kvinners forhandlingsmakt. Dette resultatet antyder at ulike preferanser mellom ektefeller kan bidra til å marginalisere kvinner i samfunn med lite likestilling.

Veiledere:

Professor Bertil Tungodden (hovedveileder), Direktør FAIR, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Førsteamanuensis Johannes Haushofer, Princeton University

Professor Ben D’Exelle, Universitetet i East Anglia

Professor Ingvild Almås, Principal investigator ved FAIR, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Tid og sted:

Karl Borch Aud., NHH, 26. november 2018

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

The role of theory in advancing our understanding of intrahousehold decision making

Bedømmelseskomiteen:

Professor Alexander W. Cappelen (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Visedirektør Britta Augsburg, Centre for the Evaluation of Development Policies (ved Institute for fiscal studies London)

Forskningsdirektør Espen Villanger, CMI

Om kandidaten:

Charlotte Ringdal har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Hun er postdoktor ved Universitetet i Amsterdam.

Kontakt:

c.ringdal@uva.nl