Økonomifaget har aldri vært mer relevant

Robot
Innlegg

27. mars 2018 09:44

Økonomifaget har aldri vært mer relevant

Eksperter varsler at jobber innen økonomi og administrasjon står i fare for å bli robotisert bort. Det er feil.

Jobbeksperter tar feil når de hevder at økonomi- og administrasjonsfag blir mindre relevant som følge av robotiseringen. Indirekte er rådet at unge bør velge andre utdanninger for å være sikret en trygg jobb.

Men dette stemmer ikke. Faget har kanskje aldri vært mer relevant enn det er nå.

Tusenvis av unge skal i løpet av den neste måneden ta et av sine viktigste valg i livet. Innen 15. april må de velge hvilken høyere utdanning de vil starte på. Valg av utdanning er helt avgjørende for hvilke jobbmuligheter man får senere i livet, og i mediene deler jobbeksperter nå sine råd for hvilken utdanning som bør velges.

Senest i Aftenposten konkluderer tre eksperter med at jobber innen økonomi og administrasjon står i fare for å bli robotisert bort.

Andre typer kompetanse

Det er liten tvil om at robotiseringen vil endre arbeidslivet drastisk. Det kan vi lese i internasjonale rapporter som World Economic Forums rapport «The Future of Jobs» fra 2016.

Men, her kommer likevel økonomer godt ut.

Det er de rutinepregede kontor- og administrasjonsoppgavene som blir borte. Veksten kommer i jobber som er relatert til teknologi og digitalisering, og i finans og ledelse.

Fremtidens arbeidsmarked vil derfor kreve andre typer kompetanse, som evnen til å skape verdi av potensialet som ligger i ny teknologi, og å kunne se sammenhenger mellom teknologi, ledelse, økonomi og bærekraft.

Økonomiutdanningene er i en rivende utvikling for å tilpasse seg det nye arbeidslivet. På NHH har vi derfor skrudd om på kursporteføljen og masterprofilene som kan velges.

HARD + MYK KUNNSKAP

Noe som skiller seg ut som et overordnet trekk ved fremtidens arbeidsliv er at man på den ene siden må beherske ny teknologi, mens man på den andre siden må håndtere mennesker, og evne å få til samarbeid på tvers av disipliner og kulturer. Dette betyr at man både må beherske såkalt hard og myk kunnskap på samme tid.

I en undersøkelse fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), som viser de viktigste egenskapene i det 21. århundre, trekkes nettopp dette frem. Man må ha både gode IKT- kunnskaper, kunne jobbe i team, løse problemer, og ha evne å ta vare på seg selv.

Selv om teknologi og digitalisering er på fremvekst, er det ansattes «soft skills» som trekkes frem som noen av de viktigste ferdighetene i fremtidens arbeidsliv.

Skape arbeidsplasser

Vi vil også legge til ferdigheter innen forretningsutvikling. Man kan bli god på teknologi og utvikle spennende teknologiske løsninger, og være god på problemløsning og samarbeid. Men vel så viktig er evnen til å sette dette ut i skalerbare forretningsmodeller som gjør at man kan bygge bedrifter og skape arbeidsplasser.

Det er på dette området økonomistudier skiller seg fra andre, mer teknologitunge, utdanninger.

Vi er helt sikre på at det vil være et stort behov for økonomer også i fremtiden. Et godt økonomistudium må tilby spennende nye kurs i teknologiforståelse kombinert med forretningsutvikling.

Det må også sørges for at mer tradisjonelle økonomikurs har et innhold som reflekterer fremtidens teknologi, organisasjoner og markeder.

Kronikken ble først publisert i Bergens Tidende 27. mars 2018.

Les mer

NHH utdanner fremtidens økonomer

NHH utdanner ledere som forstår samspillet mellom teknologi, økonomi og ledelse i alle organisasjoner. – Dette er kompetanse bedrifter har behov for i fremtiden, sier NHHs prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid, Therese E. Sverdrup.

Det handler om å ta de rette valgene

På NHH er etikk et sentralt tema i utdanningen. I introduksjonskurset i etikk får du verktøy som vil hjelpe deg å ta bedre beslutninger i arbeidslivet.