Fått opprykk til professor

Dirk Schindler og Trond M. Døskeland er offisielt utnevnt til professorer av rektor og professor i samfunnsøkonomi, Øystein Thøgersen.
Dirk Schindler og Trond M. Døskeland er offisielt utnevnt til professorer av rektor og professor i samfunnsøkonomi, Øystein Thøgersen. Foto: Sigrid Folkestad
Av Sigrid Folkestad

19. mars 2018 14:47

Fått opprykk til professor

Dirk Schindler (1974) og Trond M. Døskeland (1976) er NHHs nye professorer.

Dirk Schindler og Trond M. Døskeland.
Dirk Schindler og Trond M. Døskeland.

Trond M. Døskeland er nå professor ved Institutt for foretaksøkonomi og forsker ved Skattesenteret ved NHH.

Hans forsknings- og ekpertisefelt er blant annet kapitalforvaltning, personlig økonomi, ansvarlige investeringer, atferdsøkonomi og risiko. Døskeland tok doktorgrad i finans ved NHH i 2007 med avhandlingen er «Essays on Portfolio Choice». Han har Høyere avdelings studium og er siviløkonom fra samme institusjon, henholdsvis 2002 og 2000. Etter ferdigstilt avhandling har søkeren vært ansatt som postdoktor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH, 2007-2011.

 

Den personlige økonomen

Etter hvert som hver enkelt av oss får stadig mer ansvar og større muligheter til å forvalte vår egen økonomi, blir formidling av fagkunnskapsom et demokratisk oppdrag for Trond M. Døskeland

Han har publikasjoner i to av de absolutte topptidsskriftene, Journal of Finance og Management Science, som begge ligger på ABS-nivå 4* og UHR-nivå 2 samt på Financial Times sin liste over publikasjoner. Døskeland scorer godt på originalitet. Mange av datasettene er nyvinninger og fremstår som spesielt interessante, og han er på forskningsfronten gjennom flere av sine arbeider.

Døskelands forskningsarbeider er alle sammen innen finans, altså innenfor fagområdet for stillingen. Han har arbeidet med forskjellige problemstillinger og tema knyttet til langsiktig sparing og porteføljevalg. Det er 1) ulike finansielle problemstillinger for husholdninger, 2) ansvarlige investeringer og 3) kapitalforvaltning.

 

Dirk Schindler har fått opprykk til professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.

Schindler ble ansatt ved NHH i 2012. Han har en doktorgrad fra tyske Universitetet i Konstanz i 2004, en avhandling han gjorde seg bemerket med og vant en forskningspris for. Mange av hans seneste forskningsarbeider ved NHH fokuserer på selskapsskatt, internasjonal skattlegging og skatteflukt. Han er forsker ved Skattesenteret ved NHH (Norwegian Center for Taxation - NoCeT) og har publisert en rekke artikler med kolleger ved senteret.

Schindler sendte inn 15 artikler for vurdering. Komiteen poengterer at han er en svært produktiv forsker på skattespørsmål – som er av like stor interesse og viktighet for akademia som i pågående debatter om regulering og skattlegging av multinasjonale selskaper. Her bidrar Schindler med ny innsikt, mener komiteen. De understreker også at hans forskning er tverrfaglig: Han trekker på regnskap, samfunnsøkonomi og finans. De sier:

«This is a challenging research field in which Schindler demonstrates his broad competence».

Toppublisering av Hopland og Schindler

Artikkelen "Flexibility in Income Shifting under Losses" er antatt for publisering i det prestisjetunge tidsskriftet The Accounting Review. Tidsskriftet er høyt rangert av Financial Times og er på NHHs bonusliste.