Oljeboom og inntektsutvikling

stavanger
I sin doktoravhandling analyserer Antonio Dalla-Zuanna hvordan funn av olje og etableringen av oljeindustrien i noen regioner (og ikke i andre) påvirket inntektsutviklingen på tvers av generasjoner. Bilde fra havneområdet i Stavanger. Foto: wikimedia
Disputas

2. mars 2018 13:17

Oljeboom og inntektsutvikling

Antonio Dalla-Zuanna disputerer for doktorgraden ved NHH 16. mars 2018 med avhandlingen «Essays in Empirical Labor Economics».

Antonio Dalla-Zuanna
Antonio Dalla-Zuanna, stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Temaet for avhandlingen er empirisk arbeids- og utdanningsøkonomi i vid forstand. Analysene utnytter svært gode, norske registerdata og identifiserer flere nye og interessante funn.

I det første essayet er formålet å forstå hvordan forhold ved lokale arbeidsmarkeder påvirker inntektene til kommende generasjoner. Mer spesifikt: Sammenhengen mellom barns og foreldres inntekt. Kandidaten analyserer hvordan funn av olje og etableringen av oljeindustrien i noen regioner (og ikke i andre) påvirket inntektsutviklingen på tvers av generasjoner. Studien viser at oljeboomen økte den intergenerasjonelle inntektsmobiliteten og delvis brøt linken mellom foreldres og barnas inntekt.

Det andre essayet analyserer effektene av overgang til et konkurransebasert system for opptak til videregående skoler. Avhandlingen utnytter en skolereform i Bergen der en innførte et system med opptak basert på karakterer fra grunnskolen sammenlignet med et system med opptak basert på skolekretsen elevene bor i. Forfatterne viser at innføring av konkurranse om plassene i de beste skolene fører til en konsentrasjon av de beste elevene i noen videregående skoler. Imidlertid gir det ingen effekt på deres karakterer, og det øker heller ikke tendensen til å gå videre på universiteter eller høyskoler.

I det tredje essayet, fokuseres det på hvor viktig uformelle nettverk i arbeidsmarkedet og hvordan det påvirker sannsynligheten for å finne en ny jobb. Essayet viser at arbeidstakere som mister en jobb ved nedskaleringer i bedrifter, og som har et godt uformelt nettverk, har kortere tid i arbeidsledighet før de finner en ny jobb. Imidlertid er jobbene de finner av lavere kvalitet, på den måten at de er dårligere betalt opptil sju år senere. Dalla-Zuannas analyse viser at uformelle nettverk i arbeidslivet fører til at en hurtigere finner en jobb, men at denne jobben er en dårligere match for arbeidstakerne og således av dårligere kvalitet.

Veiledere:

Professor Kjell Gunnar Salvanes (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Førsteamanuensis Aline Bütikofer, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Dr. Kai Liu, Universitetet i Cambridge

Tid og sted:

Karl Borch Aud., NHH, 16. mars 2018
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Discuss different theories for the question of the effect of work-related networks on earnings, and explain how they can be tested empirically»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Katrine Vellesen Løken (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH
Seniorøkonom Bhash Mazumder, Federal Reserve Bank of Chicago
Professor Mikael Lindahl, Universitetet i Gøteborg

Om kandidaten:

Antonio Dalla-Zuanna har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Dalla-Zuanna har en master i økonomi fra Universitetet i Bologna og en bachelorgrad i økonomi fra Universitetet i Padova.

Kontakt:

Antonio.Dalla-Zuanna@nhh.no